Zlatko Paković

Proleterska revija

24.01.2020
Dok se crnogorska politička i srpska crkvena elita – zbratimljene u visokom stilu mode i života, bespravnog sticanja i bahatog harčenja – obračunavaju po principu dve organizacije izvan zakona, brojna populacija onih koji su u Srbiji i Crnoj Gori ostali bez posla i prihoda, završivši na kontejnerima za đubre, kao sakupljači jestivih otpadaka i upotrebljivih odbačenih predmeta, dobila je novu virtuelnu, metafizičku kosku, da smetne sa uma svoj gorki položaj. Pogled na odeću ovih žena i muškaraca nedvosmisleno ukazuje na to da su oni nekad pripadali srednjoj klasi – klasi koje više nema, a...

Logika i ironija

22.10.2019
„Biti logičan do kraja“, veli Muharem Bazdulj već u naslovu svog reakcionog pisma „Povodom pozorišne kritike ‘Konjunkturno protivljenje’ ili spisak ‘mesta koje režim poseduje'“, a koju, moju kritiku predstave „Sumrak bogova“ u Beogradskom dramskom pozorištu, kvalifikuje kao „jedan od najboljih političkih komentara objavljenih posljednjih mjeseci u našoj štampi“. Njegova pohvala je nelogična, jer hvali ono što proglašava nepravičnim. Pređimo na logiku njegovih pitanja! „Paković, naime, kritički ton ove predstave odbacuje zarad činjenice da ona nastaje ‘na mestu koje režim poseduje...

Konjunkturno protivljenje

20.10.2019
Sumrak bogova, autor Ivor Martinić, reditelj Jagoš Marković; Beogradsko dramsko pozorište.   Priča pred nama je o strmoglavom usponu hitlerizma u Nemačkoj, o onoj ključnoj fazi u kojoj on prekonoć grabi svu vlast i moć i pravo na neograničeno nasilje u svoje šape. Tu prevratnu noć, iskristalisao je i predočio filmskim gledaocima kao umetničko delo, Lukino Viskonti u svom „Sumraku bogova“. Kao na anatomskom stolu, razjapio je, Viskonti, komunista i homoseksualac, ideološko-emocionalno tkivo osnovne ćelije kapitalističkog, parlamentarnodemokratskog društva – uglednu, moćnu porodicu...