Veselin Simonović

Žalosni pukovnik Vulin

25.08.2021
Tekst je izvorno objavljen na portalu nova.rs Prekjuče sam, podstaknut vešću da je Aleksandar Vulin dobio čin pukovnika, pažljivo pročitao Zakon o policiji i Uredbu o karijernom napredovanju policijskih službenika i ni u jednom članu ne nađoh opravdanje za ovo dosad najveće ruganje policijskoj službi. Kolege su tu vest ilustrovale Vulinovom slikom u policijskoj uniformi, sve sa značkom na grudima. Predložio sam im da napišu tekst da je to zabranjeno i kažnjivo i da ministar ne bi smeo da zloupotrebljava uniformu i značku, ali kolege su me ubedile da nisam u pravu. Kažu mi, a ja sam...