Veran Matić

Narodni sud

13.10.2021
Tekst je izvorno objavljen na portalu cenzolovka.rs U danu u kojem je nastavljeno suđenje za ubistvo Slavka Ćuruvije, održano je i ročište Milenijum tima protiv portala Vranje News (vranjenews.rs) i urednika Dejana Dimića. Tužioci Stojan Vujko i Ivan Bošnjak su u tužbenom zahtevu smanjili iznost tražene naknade, ali nisu odustali od tužbe. Iste nedelje, Evropska komisija je pokrenula javnu raspravu o planu zaštite novinara i boraca za ljudska prava od sudskih sporova koji imaju za cilj da im ograniče rad. Informacije prikupljene tokom ove javne rasprave poslužiće za oblikovanje...

Još jedna prilika za dobrotu

24.03.2020
Sve češća iskušenja novog doba: od izazova klimatskih promena, do virusa koji periodično zaprete čovečanstvu, stavljaju na probu ljudsku prirodu, ali i životnu kulturu koju smo gradili od nastanka čovečanstva. Da li je prirodno stanje definisano postulatom Homo homini lupus, da li je čovek čoveku – nečovek, ili su u pitanju izuzeci? Ili je razvoj empatije doprineo evoluciji čoveka na ključan način kao konkurencija? I kako to da se i dalje čuvaju rezervoari nečoveštva da potope dobrotu, empatiju u ključnim trenucima? Kada je reč o prostoru na kojem živimo u svakom od ključnih...