Ognjen Radonjić

Aračkinje baračkinje, koga ćete?

28.11.2019
Artur Šopenhauer je napisao: „Svaka istina prolazi kroz tri faze: prvu u kojoj je ismevana, drugu u kojoj joj se pruža nasilan otpor i treću u kojoj se prihvata kao samoočigledna“. Prva faza plagiranog doktorata ministra finansija je trajala više od pet godina. Nakon prošlonedeljne odluke Odbora za profesionalnu etiku UB, da je u svojoj izradi doktorske disertacije ministar finansija povredio Kodeks profesionalne etike, član 22 (Plagiranje), ušli smo u drugu fazu nasilnog otpora. Verbalno nasilje vladajuće stranke se sastoji od gomile besmislenih fraza, čiji je smisao odbacivanje ove...

Univerzitet ima poslednju reč

14.05.2019
Stručna komisija Fakulteta organizacionih nauka (FON), formirana na zahtev Univerziteta u Beogradu, koja je proveravala originalnost doktorske disertacije ministra finansija Siniše Malog je utvrdila da 7 odsto preuzetog teksta bez navođenja izvora i pravilnog citiranja (od 126 citata pravilno su navedena svega 2) ne predstavlja plagijat i da se ovim neznatnim procentom ni na koji način ne mogu ugroziti originalnost i naučni doprinosi ovog rada. U javnoj polemici i medijima primetna je konfuzija u vezi sa procedurom utvrđivanja plagijata. Neophodna razjašnjenja pružaju Kodeks...

Novogodišnja ikebana

06.01.2019
Premijerki Srbije je zasmetalo mišljenje prof. Madžara da su „preduzetnici najkreativniji sloj društva, mnogo važniji nego naučnici ili umetnici“. Ovo mišljenje je proglasila neverovatnim „zato što konačno ulažemo u nauku i umetnost, u drugačiju viziju razvoja?“ sa slavodobitničkim zaključkom: „Hvala na savetu da batalimo nauku i umetnost koji nećemo prihvatiti“. Zanimljivo je da je u ovom intervjuu prof. Madžar izneo niz kritika na račun ekonomske politike na koje premijerka nije reagovala. Na primer: da smo privreda sa najsporijim rastom u regionu; da nas vlast obmanjuje kada...

Tragedija pred našim očima

13.11.2018
Medijski servisi vlasti prikrivaju ceđenje suve drenovine preko uspavanke o doznakama. Naš najstariji dnevni list Politika tako u tekstu „Odliv mozgova, priliv doznaka“ od 4.11.2018. zaključuje tri stvari: 1. Ljudi koji napuštaju Srbiju su naša najbolja investicija jer oni u proseku kroz doznake transferišu 3 mlrd. evra, odnosno 3,5 mlrd. USD godišnje, što je oko 8% srpskog BDP-a. 2. Nisko i srednjeobrazovana radna snaga je daleko izdašnija u doznakama od visokoobrazovane radne snage, zbog čega se gubitak visokoobrazovane radne snage ne može kompenzovati doznakama. 3. Direktno sledi...