Marija Pavlović

Visokotehnološki kriminal – od krađe identiteta do osvetničke pornografije

27.06.2021
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Šta je visokotehnološki kriminal (VTK)? Svakome je jasno da su u takav kriminal uključeni računari. Međutim, visokotehnološki kriminal je mnogo kompleksnija stvar, a krivična dela koja su njim obuhvaćena su raznovrsna. Predstavićemo institucije koje su zadužene za suzbijanje VTK i koja krivična dela spadaju pod VTK. Koja krivična dela spadaju u visokotehnološki kriminal? Ovo pitanje je ključno, pogotovo kada se prijavljuje krivično delo. Uslovno se ova krivična dela mogu podeliti na dve vrste – ona koja se isključivo tiču VTK i...