Zujina merka: Za pet godina 775.000 evra preko projekata

Oko 446.000 evra inkasirale su Radio televizija Vranje (RTV) i RTV Bujanovac, vlasnika Zorana Zuje Veličkovića, preko sufinansiranja medijskih projekata. Donatori su Ministarstvo kulture i informisanja i lokalne samouprave u periodu od 2019. do 2021 godine, objavila je Balkanska istraživačka mreža Srbije (BIRN). U 2022 i 2023. njihovi projekti sufinansirani su sa još oko 329.000 evra.

U 2019. godini Radio televizija Vranje (RTV) prihodovala je najpre 400.000 dinara (3.395 evra) za projekat Han na dlanu, a takođe od opštine Vladičin Han još 100.000 dinara (849 evra) za projekat Hanski svetionik.

Od Vranja je za projekat Vranje na dlanu na račun RTV-a prebačeno 6,1 milion dinara (51.760 evra), još 300.000 dinara (2.546 evra) iz istog izvora za projekat Dodaj život godinama i 450.000 dinara (3.819 evra) pride, takođe od Vranja, za projekat Prevencija je celo zdravlje.

Slede projekti koje mu je u toj godini finansiralo Ministarstvo kulture i informisanja.

Recimo, projekat OSI u digitalnom dobu vrednovan mu je sa 400.000 dinara (3.395 evra), Nemoć kreativne industrije dobio je 800.000 (6.789 evra), a još 800.000 (6.789 evra) je leglo za projekat Gledaj da čuješ.

Takođe od ministarstva u toj godini dobio je još 2,3 miliona dinara (19.516 evra) za projekat Zabavljaj se i uči, pa još 800.000 (6.789 evra) za projekat Da li me vidite i na kraju 500.000 (4.243 evra), takođe od ministarstva, za projekat Život Roma.

U toj 2019. samo na ovaj način RTV je inkasirala 109.890 evra.

Kada je reč o 2020. godini, za projekat Lek za dušu Ministarstvo kulture i informisanja prebacilo je na račun RTV-a 600.000 dinara (ili 5.104 evra), za projekat Znameniti Romi iste godine iz istog izvora uplaćeno je još 400.000 (3.403 evra), a za projekat Zaboravljeni još 600.000 dinara (5.104 evra).

Iste godine Gradska uprava opštine Vladičin Han Veličkovićevoj televiziji uplatila je 700.000 dinara (5.954 evra) za projekat Slike Hana, opštinska uprava Surdulice 150.000 (1.276 evra) za projekat Lepa sela Surdulice i ista opština još 300.000 dinara (2.552 evra) za projekat Surdulica u objektivu.

Od Grada Vranja Zuja je te godine dobio 6,5 miliona dinara (55.283 evra) za projekat RTV za vas, te još 500.000 dinara (4.253 evra) za projekat Sačuvajmo planetu.

I to nije bilo sve.

Te godine, takođe od Grada Vranja, dobio je još 500.000 (4.253 evra) za projekat Učenik reporter.

No, nije n ti konačna cifra za 2020. za Zuju kada je reč o projektnom sufinansiranju.

Na račun RTV je od Ministarstva kulture i informisanja prebačeno 500.000 dinara (4.253 evra) za projekat Naše zrele godine, još 700.000 (5.954 evra) za projekat Dajmo pedalama vetra i 900.000 dinara (7.655 evra) za projekat Prilagodi se.

I, ako ste pomislili da je to kraj što se tiče 2020, niste u pravu.

Bio je još jedan projekat kod ministarstva na 900.000 (7.655 evra), a zove se Mašta i emocija.

U zbiru to je 112.699 evra u 2020. godini.

U 2021. godini projekti Veličkovićeve televizije opet veoma dobro prolaze kod ministarstva i lokalnih samouprava u Pčinjskom okrugu.

Projekat Hanska panorama vrednovan je od opštine Vladičin Han sa 900.000 dinara (7.656 evra).

Od ministarstva te godine dobija najpre 500.000 dinara (4.253 evra) za projekat Memorijalna nagrada Pera Stojanović Tuman, za projekat Predeo izuzetnih odlika čak 1,2 miliona (10.207 evra), a za Od diskriminacije do integracije 700.000 dinara (5.955 evra).

Za projekat Retki smo iste te godine Ministarstvo kulture i informisanja prebacilo je na račun RTV još 600.000 dinara (5.104 evra), a za projekat Bez identiteta 400.000 (3.403 evra).

Na gradskom konkursu u Vranju te godine dobio je sa dva medija (RTV Vranje i RTV Bujanovac) 7,05 miliona dinara ili 59.974 evra, što znači da je te godine preko projektnog finansiranja ukupno prihodovao 96.552 evra.

Za tri godine, dakle, Rado televizija Vranje bila je dobra od projektnog sufinansiranja medijskih projekata 319.141 evro.

Na račun Radio televizije Bujanovac, takođe u Veličkovićevom većinskom vlasništvu, legli su takođe veliki novci namenjeni realizaciji projekata sa kojima je ova kuća konkurisala kod Ministarstva kulture i informisanja i kod lokalnih samouprava u Pčinjskom okrugu.

Godine 2019. za projekat Zeleno sutra RTV Bujanovac dobila je od Ministarstva 900.000 dinara (7.637 evra), potom nešto manje od 2,5 miliona (u evrima tačno 20.910) evra za projekat Rezglednica mog sela, još 600.000 (5.092 evra) za projekat Kad si mlad i 873.400 dinara (7.411 evra) za projekat Govori glasno.

To nije bilo sve u toj kalendarskoj godini.

Za projekat Isti smo kao vi RTV Bujanovac je dobila 600.000 (5.092 evra) takođe od ministarstva, i još 600.000 (5.092 evra) za projekat Čitaj između redova.

Još dva projekta prošla su im te godine, oba kod opštine Bujanovac.

Za projekat Ekološko opismenjavanje prebačeno im je 300.000 dinara (2.546) evra, a za Igrajmo fer plej 100.000 dinara (849 evra).

To je ukupno 54.629 evra u 2019. godini za RTV Bujanovac.

Ako pogledamo dokumentaciju BIRN-a za 2020, projekat Mi i vi na ti je od Ministarstva kulture i informisanja vrednovan sa 650.000 dinara (5.529 evra), projekat Moj prvi susret je doneo još 750.000 dinara (6.379 evra), Rezglednica mog kraja 900.000 dinara (7.655 evra), a projekat Eko budućnost milion dinara (8.506 evra).

Još 400.000 dinara (3.403 evra) izdvojilo je ministarstvo te godine za projekat Nismo različiti, a za projekat RTV Bujanovac Ekourban lokalna samouprava Vranja izdvojila je 700.000 dinara (5.954 evra).

Ukupno 37.426 evra u 2020. godini.

Kada je reč o 2021. godini, na račun RTV Bujanovac najpre je leglo 1,3 miliona dinara (11.058 evra) od ministarstva za projekat Bujanovački domaćini, pa još milion (8.506 evra) za projekat 365, kao i 550.000 (4.679 evra) za projekat I ja mogu.

Te godine RTV Bujanovcu prebačeno je iz ministarstva još 300.000 (2.552 evra) za projekat 24 časa iznad Bujanovca.

Od opštinske uprave u Bujanovcu ovoj TV kući dat je novac za realizaciju dva projekta.

Prvi je Bogatstvo naših jezika, za koji je izdvojeno 700.000 dinara (5.955 evra), a drugi Iako drugačiji ostani svoj, za čiju realizaciju je bujanovačkoj televiziji u Veličkovićevom vlasništvu prebačeno 250.000 dinara (2.127 evra).

U 2021. ukupno 34.877 evra.

Ako pogledamo sve tri godine, projektima RTV Bujanovac dato je 126.932 evra.

U zbiru, sa novcem koji je dobila Radio televizija Vranje, to iznosi 446.073 evra za oba medija u tri kalendarske godine.

Ako ovome dodamo novac koji je Veličković prihodovao u Vranju i kod ministarstva u 2022. i 2023. godini, to onda cifre dodatno uvećava, a BIRN ove izveštaje još nije obradio.

U 2022. godini dve Veličkovićeve TV kuće su samo u Vranju za projektno sufinansiranje dobile 9,05 miliona dinara i kod ministarstva još 8,73 miliona, što je u zbiru oko 151.000 evra.

U 2023. dobio je još 21 milion dinara (oko 178.000 evra) kod grada i ministarstva sa ova dva medija.

Ako ove cifre pridodamo na onih oko 446.073 evra za period 2019 - 2021, to bi ukupno bilo oko 775.000 evra.

Ovde ne ulaze prihodi od marketinga, zakupa medijskog prostora, prava na TV prenose sednica lokalnih skupština u Vranju i Bujanovcu, prihodi od poslova sa javnim preduzećima, poslovnog oglašavanja, oglasa, kao ni prihodi ostvareni u predizbornim kampanjama i na druge načine.

Na kraju, posle svega, nameću se dva pitanja.

Gledate li televiziju Vranje?

A, RTV Bujanovac?

Najnovije vesti