ZC Surdulica dobio jednu od najsavremenijih kotlarnica u srpskom zdravstvu

Vranje/Surdulica - Zdravstveni centar (ZC) u Surdulici dobio je najsavremeniju kotlarnicu kojom je zamenjena zastarela na ugalj, izjavio je za Vranje News direktor surduličkog zdravstva dr Dragan Kitanović.

Nova kotlarnica, urađena prema najsavremenijim standardima, sa opremom koja ispunjava sve zahteve za zagrevanje kapaciteta jedne ovakve ustanove, kao energent koristi tzv. "drvenu sečku" i osim zagrevanja celokupne ustanove doprineće i manjoj zagađenosti životne sredine.

Drvena sečka odabrana je jer predstavlja ekonomičan način korišćenja drveta kao energenta; dobija se najčešće usitnjavanjem ogrevnog drveta, krupnog i sitnog ostatka iz šume, drvnog ostatka iz procesa prerade drveta i prikladna je kao gorivo za velike sisteme (toplane i kogeneracijska postrojenja) zbog mogućnosti automatskog punjenja ložišta.

- U centru naše pažnje kada smo se odlučili za ovaj poduhvat bio je pacijent, odnosno namera da ljudima koji se ovde leče omogućimo dodatan komfor i u pogledu poboljšanja uslova koje smo dobili zagrevanjem zgrada na potezu ZC Surdulica prema najvišim standardima.

Ulaganje u unapređenje zdravstvenu zaštitu s ciljem stvaranja uslova za adekvatnije i efikasnije lečenje, kako za lekare tako i za pacijente, jedan je od imperativa delovanja naše ustanove, ali i nadležnih iz opštine Surdulica.

Ovo je projekat smo realizovali zahvaljujući predusretljivosti i nesebičnom angažmanu Novice Tončeva, aktuelnog ministra u Vladi Srbije i našeg sugrađanina, kao i predsednice opštine dr Aleksandre Popović - navodi dr Kitanović za Vranje News.

Reč je o investiciji (ukupne vrednosti od oko 170 miliona dinara sa PDV-om) opštine Surdulica, koja je realizovana preko republičke Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, a prema ugovoru koji je između dve ugovorne strane sklopljen u julu 2019. godine.

Ugovor je predvideo prava i obaveze ugovornih strana u realizaciji projekta projektovanja, nabavke, isporuke, montaže opreme i izgradnje kotlarnice na "drvenu sečku", toplovoda i toplotnih stanica u krugu ZC Surdulica po sistemu "ključ u ruke".

Potom je u Surdulici u septembru 2019. zaključen ugovor naručioca, Opštinske uprave opštine Surdulica, sa izvođačem, odnosno nosiocem posla, kompanijom Energy Construction d.o.o. iz Beograda, koja je u gradilište uvedena sa više članova grupe - podizvođača.

Članom 3 ugovora ugovorne strane su se sporazumele da je "ugovorena cena fiksna" i da se "ne može menjati usled povećanja cene elemenata na osnovu kojih je određena".

Cena od 169.663.200 dinara osim vrednosti rada, dobara i usluga obuhvatala je i troškove organizacije gradilišta, osiguranja i sve zavisne troškove dobavljača.

Novi objekat predstavlja ponos ove ustanove, ističe direktor dr Dragan Kitanović, i na liniji je intencije da se u ustanovi koja prema pružanju medicinskih usluga i predusrateljivosti osoblja predstavlja jednu od najuglednijih na jugu Srbije, nastavi sa praksom ulaganja u modernizaciju i stvaranje još boljeg imidža u javnosti, a na zadovoljstvo pacijenata.

- Zato ćemo i ubuduće nastojati da budemo posvećeni stvaranju još boljih uslova u našoj zdravstvenoj ustanovi, a sve sa ciljem da bismo adekvatnije mogli da odgovorimo zahtevima pacijenata kojima je potrebna lekarska pomoć i medicinske struke - zaključuje dr Kitanović.

Najnovije vesti