Zaključci Gradskog štaba nakon požara, upozorenje na paprene kazne

Na sednici Gradskog štaba za vanredne situacije u Vranju u utorak je razmatrana situacija u gradu i okrugu kada su sezonski požari u pitanju i doneto je više zaključaka.

Naglašeno je da su na teritoriji Pčinjskog okruga u ponedeljak registrovana 34 požara, od kojih je 7 bilo na teritoriji grada Vranja.

"Odmah je uspostavljena saradnja i koordinacija sa nadležnim javno komunalnim preduzećima (Кomrad i Vodovod) i vatrogasno spasilačkom jedinicom, aktivirani su ljudstvo i mehanizacija-cisterne sa vodom na gašenju požara u Ulici Pane Đukića.

Pomoć u gašenju požara pružili su i Vojska Srbije, vatrogasna jedinica Simpa, kao i privatnici koji su svoju mehanizaciju ustupili na raspolaganje gradu. Veliku ulogu u lokalizovanju požara odigrali su i poverenici i zamenici poverenika civilne zaštite, kao i građani koji su organizovano uspeli da na nekoliko lokacija na teritoriji grada Vranja lokalizuju požare i spreče posledica na porodično-stambenim objektima, do dolaska vatrogasno – spasilačkih ekipa, i bili u stalnom kontaktu sa Кancelarijom za vanredne situacije.

Regulisanje saobraćaja radi efikasnijeg reagovanja obezbedila je PU Vranje uz asisatenciju Odeljenja komunalne policije", navedeno je nakon sednice.

Na sednici Gradskog štaba za vanredne situacije doneti su određeni zaključci.

1. Nalaže se JP Vodovod i JP Кomrad da idalje sa ljudstvom i mehanizacijom budu u stanju pripravnosti u slučaju potrebe za angažovanjem na pružanju pomoći u gašenju požara.

2. Nalaže se Odeljenju za inspekcijske poslove Gradske uprave da u koordinaciji sa Odeljenjem za vanredne situacije u Vranju-Odsekom za preventivnu zaštitu preduzme sve neophodne mere i aktivnosti iz delokruga svoje nadležnosti u cilju sprečavanja eventualnih posledica požara.

3. Preporučuje se Odeljenju za vanredne situacije u Vranju-Odseku preventivne zaštite da preko inspektora preventivne zaštite intenzivira praćenje stanja na terenu i preduzme nepohodne preventivne mere i aktivnosti u cilju sprečavanja nastanka eventualnih požara u periodu sezone poljoprivrednih radova i visokih temperatura.

4. Nalaže se Odeljenju komunalne milicije da nastavi sa obilaskom i praćenjem stanja na teritoriji grada Vranja i bude u stalnom kontaktu sa Кancelarijom za vanredne situacije i Operativnim centrom OVS u Vranju radi efikasne koordinacije i razmene neophodnih informacija.

5. Da Odeljenje za poljoprivredu Gradske uprave u saradnji sa Poljoprivredno savetodavnom stručnom službom organizuje stručna predavanja u većim seoskim centrima, kao i specijalne TV emisije preko lokalnih sredstava javnog informisanja o temi „Štetnost spaljivanja žetvenih ostataka“ u cilju podizanja svesti kod građanja o značaju preduzimanja preventivnih mera zaštite od požara.

6. Gradski štab za vanredne situacije upozorava sve građane da ne pale strništa, a da lako zapaljive tečnosti, goriva i druge materije moraju biti pravilno uskladištene. Članom 50. Zakona o zaštiti od požara („Sl. glasnik RS“ br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018-dr. zakoni), zabranjeno je spaljivanje ostataka strnih useva, biljnih ostataka i smeća na otvorenom prostoru. Takođe, zabranjeno je loženje vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume, izuzev na određenim, vidno obeleženim mestima. Lice koje je izazvalo požar dužno je da vatrogasno-spasilačkoj jedinici nadoknadi troškove intervencije, u skladu s posebnim propisom. Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice a pravno lice od 300.000 do milion dinara.

Ukoliko se utvrdi da je na poljoprivrednom gazdinstvu vršeno spaljivanje žetvenih ostataka, gazdinstvo gubi pravo na podsticajna sredstva u poljoprivredi, u periodu od tri godine,

Ukoliko uočite požar

- Odmah pozovite vatrogasnu jedinicu na broj 193 i pružite jasne informacije o svojoj lokaciji, kao i o tačnoj lokaciji požara;

- Opišite kakva vegetacija je zahvaćena požarom;

- Ne prekidajte vezu dok ne date sve potrebne informacije.

Najnovije vesti