Vulin vraća policijske pozornike na srpske ulice FOTO

Vranje/Beograd - Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin sastao se u ponedeljak sa 228 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova koji su u Beogradu angažovani kao pozornici, među njima je 170 novih pozornika koji su krajem prošle godine završili obuku u Centru za policijsku obuku u Sremskoj Kamenici, a 1. januara stupili na svoju prvu dužnost.

Ministar Vulin je, obraćajući se pozornicima, naglasio da je "predsednik Aleksandar Vučić od Ministarstva unutrašnjih poslova tražio da ulice budu sigurne i mirne, da zakon štiti podjednako sve".

Zahvalio im se što je njihov izbor bio da rade kao policajci u zajednici, da budu sa onima kojima je pomoć potrebna svakog dana.

"Vama se neće obraćati najjači, vama će se obraćati najslabiji, i neka vas baš to učini jakim.

Vi ste tu za svakodnevnu muku, za ono zbog čega drugi često okrenu glavu.

Vi ste tu da pomognete nekom starom, nekom mladom, vi ste tu da ohrabrite i da pomognete, da vratite poverenje običnog čoveka u državu, da kada vidi unuiformu policije da se od nje ne sklanja već da joj se približava, jer je ponosan i siguran da onaj koji iza te uniforme diše jeste vredan svakog poštovanja i poverenja.

Izabrali ste da pomažete onima kojima je pomoć potrebna, izabrali ste da budete uz najslabije, zato vi morate da budete najjači. Upoznajte svoje ulice, svoje ljude, čuvajte svačiji obraz i svačije dostojanstvo.

Ne brinite o položaju i snazi onog sa kim pričate, brinite samo o zakonu i zemlji koju čuvate.

Koliko vas budu voleli toliko će vas poštovati.

Neka ispred vas ne ide strah, neka ispred vas ide poštovanje.

Hvala vam za izbor, a želim vam da vreme koje je pred vama pokaže koliko je vaš izbor bio vredan i ispravan, i koliko ste vi dostojni njega.

Država Srbija je ponosna na vas, svi mi smo ponosni na vaš izbor i učinićemo sve da vam život bude jednostavniji, a dužnosti koje su pred vama lakše za rešavanje", rekao je Vulin.

U Policijskoj upravi za grad Beograd poslove policajca u zajednici - pozornika do sada je obavljalo 58 policijskih službenika, a od 1. januara im se pridružilo još 170 mladih kolega koji su završili osnovnu policijsku obuku u Centru za obuku u Sremskoj Kamenici.

Centar je, po prvi put, polaznike osposobljavao za rad na mestu pozornika pa su kandidati u toku obuke prošli specifične module u oblasti rada policije u zajednici, problemski orijentisanog rada i veština komunikacije i stekli potrebna znanja i veštine neophodne za obavljanje svog posla.

Policajac Aleksandar Popović iz PS Vračar, koji već nekoliko godina radi kao pozornik, kaže da je suština njihovog posla da slušaju građane i u pravom smislu te reči budu njihov servis.

"Naš posao je da uočimo i identifikujemo problem u zajednici a zatim i da ga rešimo. To ne bismo mogli da nemamo podršku građana, da nam se oni ne obraćaju sa problemima koje imaju, da nemaju poverenja u nas.

Policajci u uniformi koji su u pešačkim patrolama pružaju građanima osećaj sigurnosti i razvijaju dobar odnos, odnos poverenja, između građana i policije.

Da bismo bili što efikasniji, bitno je da dobro poznajemo specifičnosti lokalne zajednice za koju je svaki pozornik zadužen i da na probleme reagujemo u njihovoj početnoj fazi kako bi sprečili veće posledice", rekao je pozornik Popović.

Novi pozornici koji su na dužnost stupili 1. januara ove godine i koji će u narednom periodu obavljati svoj posao uz pomoć i savete starijih kolega, Mirjana Grujuć iz PS Obrenovac i Aleksandar Lapčević iz PS Batajnica, slažu se da je jako bitno uspostaviti partnerski odnos sa građanima kako bi, zajedno unapredili njihovu bezbednost.

"Jedino uz pomoć građana možemo brzo da identifikujemo probleme i da ih zajedno sa drugim partnerima iz lokala efikasno i rešimo", prenosi MUP izjavu pozornika Grujića.

Policijske poslove „policajca u zajednici" u Srbiji je, do kraja prošle godine, obavljalo 390 policijskih službenika, a od 1. januara poslove policajca pozornika obavljaće još 400 policijskih službenika koji će biti raspoređeni u svim većim gradovima u Srbiji.

Da li je naša policija moderna

Najčešće se tvrdi da je prvi model moderne policije ustrojen u Engleskoj. U Londonu 1829. godine je usvojen Zakon o Metropoliten policiji zasnovan na načelima poznatog engleskog političara Ser Roberta Pila. To su dvanaest pravila koja glase:

- policija mora biti stabilna, efikasna i organizovana po vojnom ustrojstvu
- policija mora biti pod kontrolom Vlade
- odsustvo zločina je najbolji dokaz efikasnosti policije
- distribucija informacija o zločinu od bitnog je značaja
- raspored policijskih snaga, kako u vremenu, tako i u prostoru izuzetno je važan
- najvažnija osobina policijskog oficira je savršena mirnoća
- dobar izgled policajaca uliva poštovanje
- pouzdanost i obučenost pravih osoba je koren efikasnosti
- zahtevi javne sigurnosti nalažu da će svakom policijskom oficiru biti dodeljen broj
- zbog dostupnosti, uprava policije biće centralizovana
- policajci se angažuju na osnovu rezultata probnog perioda
- policijski izveštaji su bitni jer od njih zavisi dobar raspored policijskih snaga.

Ova pravila su konstruisana u periodu kada je Engleska bila haotična država čiji je glavni grad London bio leglo poroka i kriminaliteta do tada nezabeleženih razmera. Do tada je javni red bio u rukama magistrata i pozornika, pa se tražio novi model organizacije policije pošto nisu baš svi magistrati bili korumpirani i lenji, ali su pozornici bili nezainteresovani da za 8 penija na noć ozbiljno rade svoj posao. Po usvajanju Zakona došlo je do radikalne promene. „Pileri“ ili „bobiji“ bili su samo policijske snage i prvi policajci u Engleskoj sa stalnom platom, a dobili su i plave uniforme i crne šešire. Sedište se više puta menjalo dok se 80-ih godina 19. veka nisu uselili u zgradu koja je postala poznata pod nazivom Novi Skotland Jard. U početku, prevashodni zadatak „bobija“ je bila prevencija zločina. Na takvim idejama je stvorena prva moderna policija, čiji se model proširio prvo na SAD, Kanadu i Australiju, a kasnije i na većinu ostalih država.

Wikipedia

Najnovije vesti