Vranjska biblioteka za sve generacije: Šesto hiljada od Ministarstva kulture

Javnoj biblioteci Bora Stanković u Vranju odobrena su preko Ministarstva kulture i informisanja finansijska sredstva u iznosu od 600.000 dinara za realizaciju projekta "Biblioteka za sve generacije", kojim je ustanova aplicirala na konkurs u oblasti bibliotečko-informacione delatnosti.

Komisija je konstatovala da projekat, koji se odnosi na opremanje Zavičajnog odeljenja, srca gradske biblioteke u Vranju, "ispunjava kriterijume za izbor projekata propisane Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije".

- Projekat je značajan jer obuhvata nabavku specijalne opreme za smeštaj i zaštitu zavičajne građe kao i računarske opreme.

Vranjskoj biblioteci ova sredstva će svakako biti značajna da se krene u ovaj ozbiljan posao.

Direktor vranjske biblioteke Zoran Najdić ističe da se projekat odnosi na unapređenje rada Zavičajnog odeljenja.

- To odeljenje je jedno od najbitnijih u našoj biblioteci.

Na konkurs Ministarstva kulture i informisanja raspisan u oblasti bibliotečko-informacionih tehnologija stigle su 73 konkursne prijave, a odobrena su 34 projekta.

Biblioteka Bora Stanković u Vranju je počela sa realizacijom ovog projekta.

Najnovije vesti