Vranje traži privatnog partnera za gradnju kotlarnica na biomasu i gas

Grad Vranje raspisao je tender za izbor privatnog partnera i dodelu javnog ugovora o javno privatnom partenerstvu bez elemenata koncesije.

Vranju je "partner" potreban za dugoročnu isporuku toplotne energije sistemu daljinskog grejanja JP Novi dom, uz izgradnju novih kotlarnica iz obnovljivih izvora energije - drvne biomase i prirodnog gasa.

Ugovor ć biti potpisan na 30 godina.

Rok za podnošenje ponuda je 28. jun.

Najnovije vesti