Visoke ocene NATO eksperata za srpske inžinjerce pred mirovne misije

Vranje/Bujanovac - Specijalizovana četa Vojske Srbije dobila je u Bazi Jug kod Bujanovca odlične ocene eksperata NATO čiji se standardi primenjuju u operacijama EU i UN čime se potvrdilo da su osposobljeni i za otkrivanje improvizovanih eksplozivnih naprava.

Kako piše Politika, inžinjerci Vojske Srbije, čiji su osnovni zadaci izgradnja puteva, mostova i vojničkih kampova, spremni su za odlazak u neku od multinacionalnih operacija u inostranstvu.

Reč je o četi iz sastava 310. inžinjerijskog bataljona, a njihovu obučenost su nedavno na poligonima Baze Jug kod Bujanovca ocenjivali vojni stručnjaci NATO.

Potpukovnik Holger Bernard iz Kopnene komande NATO u Izmiru, inače oficir nemačke vojske, rekao je da je ova jedinica "spremna za najzahtevnije zadatke koji joj se mogu dodeliti u budućnosti".

- Pošto međunarodne mirovne misije Evropske unije i Ujedinjenih nacija koriste NATO standarde u svojim operacijama širom sveta, inžinjerijska četa je sada spremna da se pridruži takvim misijama svakog trenutka i da doprinese očuvanju međunarodnog mira i stabilnosti – izjavio je potpukovnik Bernard za Politiku.

On je objasnio da je ocenjivanje sprovedeno kroz "Koncept operativnih sposobnosti – evaluacija i izveštavanje", što je mehanizam NATO-a.

– Impresionirani smo napornim radom i zalaganjem srpskog vojnog osoblja.

Kao što smo i očekivali, inžinjerijska četa je postala četvrta jedinica Vojske Srbije za koju je procenjeno da je u potpunosti sposobna da učestvuje u međunarodnim mirovnim misijama – istakao je potpukovnik Bernard.

Inžinjerci Vojske Srbije su ekspertima NATO-a prikazali i kako mogu efikasno da saniraju put ili da premoste manju reku, a i uverili su ih da su sposobni da rade sa sličnim jedinicama drugih armija koje su već prošle kroz ovakvo ocenjivanje.

Takođe, osposobljeni su i za otkrivanje improvizovanih eksplozivnih naprava, što je inače i jedan od najvećih rizika u savremenim multinacionalnim operacijama.

Na Srbiji je da odluči u koji kraj sveta bi srpski inžinjerci mogli biti upućeni.

Najnovije vesti