Utvrđen Predlog rang liste za dodelu nagrada uspešnim studentima iz Vranja

Komisija za prijem, pregled i sastavljanje rang liste prispelih prijava učesnika konkursa za nagradu uspešnim studentima, imenovana od strane Gradskog veća Grada Vranja, sačinila je Predlog rang liste za dodelu nagrada uspešnim studentima sa teritorije Grada Vranja.

Na osnovu Odluke o utvrđivanju nominalnog iznosa nagrada za uspešne studente na teritoriji grada Vranja, studenti iz I kategorije dobijaju nagradu u iznosu od 20.000 dinara, dok studenti II kategorije dobijaju nagradu u iznosu od 30.000 dinara.

Na Predlog rang liste za dodelu nagrada uspešnim studentima sa teritorije grada Vranja, može se uložiti prigovor u pisanoj formi Gradskom veću grada Vranja, u roku od 8 dana od dana objavljivanja Predloga rang liste na zvaničnom sajtu grada Vranja.

Prigovor iz stava 1. ovog člana podnosi se lično preko pisarnice Gradske uprave grada Vranja ili poštom na adresu Ulica kralja Milana, broj: 1, Gradsko veće grada Vranja, u zatvorenoj koverti sa naznakom Prigovor na Predlog rang liste za dodelu nagrada uspešnim studentima sa teritorije grada Vranja.

Nakon odlučivanja po prigovorima, odnosno nakon isteka roka za podnošenje prigovora ukoliko nisu podneti, Komisija utvrđuje predlog konačne rang liste i dostavlja Gradskom veću grada Vranja na dalji postupak i usvajanje.

Inače, na Javni poziv za dodelu nagrada uspešnim studentima na teritoriji grada Vranja, blagovremeno je podneto ukupno 75 prijava, od kojih je utvrđeno da 68 prijava ispunjava propisane uslove, dok 7 prijava ne ispunjava Opšte uslove Javnog poziva.

Predložena imena možete pogledati ako kliknete OVDE.

M. Tomić

Rad Vranje News-a podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole "Mladi i mediji za demokratski razvoj".

Najnovije vesti