Usvojeni finansijski planovi javnih preduzeća za 2021. godinu

Osim usvajanja Odluke o budžetu grada Vranja za 2021. godine, na sednici gradskog parlamenta u ponedeljak prihvaćeni su Programi poslovanja pojedinih javnih preduzeća sa finansijskim planovima za 2021. godinu - JKP Komrad, JP Vodovod, JP Novi Dom, JKP Parking servis i JP Uprava Banje.

Usvojen je Predlog Odluke o utvrđivanju prihoda koji pripadaju Gradu, odnosno Gradskoj opštini Vranjska Banja u 2021. godini, izveštaj o izvršenju gradskog budžeta za period od 1. januara do 30. juna 2020. godine, kao i izveštaj o izvršenju budžeta Grada Vranja za period od 1. januara do 30. septembra 2020.

Odbornici su usvojili Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama, kao i Predlog Odluke o izradi Plana generalne regulacije zone 1 u Vranju – Centralne zone.

Usvojeni su i Predlog odluke o pristupanju promeni Poslovnika Skupštine grada, Predlog odluke o naknadama za korišćenje javnih površina, kao i Predlog odluke o obliku i načinu ostvarivanja saradnje komunalne milicije sa inspekcijskim službama grada Vranja i drugim subjektima.

Odbornici su usvojili Program Podsticaja za razvoj sa finansijskim planom za 2021. godinu Slobodne zone Vranje, kao i Statut JU Sportski objekti, javne ustanove za upravljanje sportskim objektima u svojini grada Vranja.

Prihvaćena su rešenja o razrešenju i imenovanju pojedinih članova upravnih, nadzornih i školskih odbora.

BRANKO PETROVIĆ NOVI ODBORNIK SPS

Sednica Skupštine grada u ponedeljak počela je potvrđivanjem odborničkog mandata Branku Petroviću, penzioneru iz Vranja, sa izborne liste "Ivica Dačić - Socijalistička partija Srbije (SPS)".

Najnovije vesti