Usvojen rebalans budžeta zbog rekonstrukcije bolnice u Vranju

Na sednici Skupštine grada Vranja usvojen je Predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu grada Vranja za 2023. godinu.

Gradski većni za budžet i finansije Bojan Kostić kazao je da je ukupan rebalans budžeta projektovan na iznos od 3,66 milijarde dinara, što je za dva odsto više u odnosu na ostvarene prihode u 2022. godini.

"Najvažnije izmene u budžetu tiču se sredstava za završetak rekonstrukcije opšte bolnice, izgradnju vodovodne mreže ka selu Neradovac i povećanje sredstava u iznosu od 77 miliona dinara za oblast socijalne i dečje zaštite, pre svega za subvencionisani prevoz učenika osnovnih i srednjih škola sa prebivalištem na teritiriji grada Vranja", obrazložio je Kostić.

U lokalnom parlamentu usvojena je i Odluka o izmenama i dopunama odluke o javnim parkiralištima, kao i Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i relizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima, a čiji je osnivač Grad Vranje, za periode od 1. januar - 31. mart. i od 1. januara do 30. juna ove godine.

Odbornici su razmatrali i usvojili Odluku o izmeni i dopuni odluke o razrešenju i imenovanju predsednika i zamenika, članova, sekretara i zamenika sekretara Gradske izborne komisije Grada Vranja u stalnom sastavu, Rešenje o imenovanju članova Lokalnog saveta roditelja grada Vranja, kao i Rešenja o izmeni i dopuni rešenja o imenovanju članova školskih odbora u srednjim školama na teritoriji grada Vranja.

Najnovije vesti