Usvojen drugi rebalans budžeta, projektovani deficit oko 160 miliona

Izveštaji o izvršenju budžeta grada Vranja za periode od 1. januara do 30. juna i od 1. januara do 30. septembra tekuće godine usvojeni su na 29. sednici Skupštine grada Vranja.

Obrazlažući izveštaje, načelenik odeljenja za budžet i finansije Nenad Tasić istakao je da je ukupan obim budžeta sa izmenom i dopunom Odluke o budžetu za 2022. godinu iznosio oko 3,7 milijarde dinara.

"Do kraja devetomesečnog perioda došlo je do uvećanja budžeta za oko 69,5 miliona dinara, tako da ukupan budžet sa svim izmenama za devetomesečni period iznosi oko 3,7 milijarde.

Uvećanje budžeta odnosi se na projekte koji se finansiraju iz namenskih transfernih sredstava iz Republike.

Neki od najvažnijih projekta su rekonstrukcija i poboljšanje energetske ekfikasnosti vrtića Pčelica, uvođenje javne rasvete i izgradnja saobraćajnica kod stanova za pripadnike službi bezbednosti, rekonstrukcija Zdravstvenog centra.

Ukupni prihodi i primanja sa prenosom iz prethodne godine, uključujući primanja i prihode budžetskih korisnika iznose 2,7 milijarde dinara, što je u odnosu na plan 72,6 odsto.

Ukupno izvršeni rashodi i izdaci u izveštajnom periodu iznose 2,7 milijarde dinara, što je u odnosu na plan 71,4 odsto.

Investicije u odnosu na isti period u prethodnoj godini su veće za 104 miliona dinara.

U 2021. za ove namene izdvojeno je 240 miliona, a u 2022. godini 344 miliona dinara.

Neki od realizovanih kapitalnih projekata su rekonstrukcija vrtića Dečja radost, nastavak izgradnje vrtića u naselju Raška, realizacija Komunalnog programa, izgradnja pet dečijih igrališta, kao i izrada priojektno-tehničke dokumentacije", rekao je Tasić.

Odbornici su usvojili i Odluku o izmeni i dopuni Odluke o budžetu grada Vranja za 2022. godinu, odnosno drugi rebalans budžeta za ovu godinu.

Pomenutu odluku obrazložio je Bojan Kostić, član Gradskog veća ističući da su u odnosu na prethodni rebalans prihodi veći za 87.969.000 dinara, odnosno 2,9 odsto.

"Ukupni prihodi i primanja projektovani su na 3 milijarde dinara, rashodi na 3,2 milijarde, što daje projektovani deficit od 161,4 miliona dinara.

Pomenuti deficit se najvećim delom pokriva sa ostvarenim suficitom iz prethodne godine u iznosu od 128 miliona dinara, a 33 miliona se odnose na sredstva iz kredita, koja su se koristila za izgradnju vrtića u naselju Raška i izgradnju vodovodne mreže u selima Neradovac i Moštanica.

Razlozi za rebalans budžeta pre svega, rast cena energenata na tržišu, povećanje kamatnih stopa i subvencija za javni prevoz, kao i povećanje sredstava za kapitalne investicije”, rekao je Kostić.

Takođe, dodao je su tokom prethodne godine započeti veoma značajni projekati.

"Jedan od veoma važnih projekata za grad Vranje, ali i ceo Pčinjski okrug je rekonstrukcija Opšte bolnice, koja se finansira preko Kancelarije za javna ulaganja, vrednosti 15 miliona evra.

Važno je pomenuti i projekat Čista Srbija, vrednosti 70 miliona evra, čijim će završetkom biti izgrađeno 140 kilometara fekalne kanalizacione mreže na teritoriji grada Vranja.

Takođe, u 2022. godini izdvojena su rekordna sredstva u rekonstrukciju vrtića i škola na teritoriji grada Vranja", istakao je Kostić.

Najnovije vesti