U Vranju se za nacionalne savete glasa na sedam izbornih mesta

Pravo glasa na izborima za nacionalne savete u Vranju ima 2.929 glasača - 2.333 Roma, 594 Bugara i 2 Slovenca, dok će Makedonci glasati putem elektora.

Na nivou Pčinjskog okruga, pak, pravo glasa imaće 48.127 pripadnika nacionalnih manjina na 82 biračka mesta.

Svi oni morali su prethodno da se upišu u poseban birački spisak.

Koordinator tzv. radnog tela za sprovođenje izbora na području Vranja je načelnik Gradske uprave Dušan Aritonović.

Sva biračka mesta u Srbiji otvorena su u 7, a biće zatvorena u 20 časova.

Prvi, nezvanični podaci izbora biće poznati u nedelju 4. novembra oko ponoći.

Pripadnici 22 manjinske zajednice u Srbiji biraju svoje predstavnike za Nacionalne savete nacionalnih manjina.

Pomoćnica ministra za ljudska i manjinska prava i slobode u Ministarstvu državne uprave Ivana Antić rekla je za Tanjug da 18 nacionalnih manjina članove Saveta bira na neposrednim izborima, a četiri - hrvatska, crnogorska, makedonska i ruska putem elektorskih skupština.

Te četiri elektorske skupštine biće održane u Beogradu od 12 sati.

Članovi Saveta imaju ovlašćenja u oblasti kulture, informisanja i obrazovanja i službenoj upotrebi jezika i pisma nacionalnih manjina.

Njihov broj zavisi od brojnosti nacionalne zajednice - minimalan je 15, a maksimalan 35.

_ Nacionalne manjine do 10.000 ljudi biraju 15 članova Saveta, do 20.000 - 19, do 50.000 - 23, a ukoliko ih je između 50 i 100.000 biraju 29 članova Saveta - rekla je Antićeva.

Ona je navela da će sve nacionalne manjine, poput Mađara, Bošnjaka, Roma, koje imaju više od 100.000 pripadnika, birati 35 predstavnika.

Antić je podsetila da prestavnici poljske i ruske zajednice do sada nisu imali formirane savete.

Najviše listi - sedam, odnosno šest podneli su Rusini i Albanci.

Romi su predali pet, Bošnjaci, Rumuni i Slovaci po četiri, Aškalije, Egipcjani, Nemci i Česi po tri liste. Bugari, Bunjevci, Vlasi i Mađari imaju po dve liste, dok su grčka, poljska i slovenačka manjina prijavile po jednu.

Birači uspisani u posebne biračke spiskove, koji svoje nacionalne savete biraju na neposrednim izborima, njih 467.545 moći će da glasaju na 926 biračkih mesta do 20 časova, saopšteno je iz Republičke izborne komisije.

Glasački listići su formata A-4 i štampani su na srpskom jeziku i ćirilinom pismu za izbor članova nacionalnih saveta bunjevačke, vlaške, grčke, nemačke, poljske, romske, slovenačke i ukrajinske nacionalne manjine, dok su za izbor članova nacionalnih saveta albanske, aškalijske, bošnjačke, bugarske, egipatske, mađarske, rumunske, rusinske, slovačke i češke nacionalne manjine štampani na srpskom jeziku i ćirilinom pismu i na jeziku i pismu nacionalne manjine.

Rad organa za sprovođenje izbora na svim biračkim mestima posmatraće strani posmatrači, predstavnici Misije OEBS i Delegacije EU u Srbiji, ambasade Velike Britanije, Hrvatske, SAD, Slovačke, Turske, Nemačke i Ukrajine, kao i sedam domaćih udruženja.

Takođe, predlagači 21 izborne liste predložili su 2.012 osoba za nadgledanje rada biračkih odbora, a devet izbornih lista imaće predstavnike koji će nadgledati rad Republičke izborne komisije, navodi se u saopštenju.

Najnovije vesti