U Vranju promocija priručnika kao doprinos zaštiti dece migranata

U utorak 17. decembra u Vranju će biti održana prezentacija priručnika "Sigurno mesto na nesigurnom putu", koji je Grupa za decu i mlade "Indigo" iz Niša pripremila tokom sprovođenja projekta "Doprinos zaštiti, dobrobiti i obrazovanju dece izbeglica".

- Priručnik sadrži važne, korisne uvide i iskustva službenika za zaštitu dece stečene tokom sprovođenja aktivnosti sa decom izbeglicama i migrantima u prihvatnim centrima u Vranju, Bujanovcu, Pirotu, Preševu, kao i u Zavodu za vaspitanje omladine u Nišu - kaže se u najavi organizatora.

Priručnik se posebno bavi iskustvom pružanja psihosocijalne podrške deci izbeglicama i migrantima, uključujući i pružanje psihološke podrške, grupni rad sa decom, uključivanje dece u obrazovni sistem,superviziju profesionalnih aktivnosti i sl.

Na kraju, priručnik nudi i preporuke za pružanje podrške deci izbeglicama i migrantima.

Projekat se realizuje uz podršku Visokog komesarijata UN za izbeglice (UNHCR).

Prezentacija će biti održana u utorak u 12 časova u restoranu "Good Place" u Vranju.

Najnovije vesti