U Vranju počela imunizacija protiv gripa

Imunizacija protiv virusa gripa u Zdravstvenom centru (ZC) Vranje počela je od ponedeljka 14. oktobra i obavlja se radnim danima u dve smene na punktovima za imunizaciju.

Vranjsko zdravstvo dobilo je 2.000 doza vakcina koje su iz Službe za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva distribuirane ka službama za zdravstvenu zaštitu radnika (500), kućnog lečenja (100), dijalize (50) i Zdravstvenoj stanici Vranjska banja 150 doza.

Ostalim službama i ambulantama vakcine će biti dostavljane "u skladu sa potrebama i u kontinuitetu".

- Nakon dužeg niza godina primene sezonske trovalentne vakcine protiv gripa, imajući u vidu značajno učešće tipa B virusa gripa u obolevanju populacije na globalnom nivou (20–30 odsto), u sastav vakcine pored dva tipa A virusa gripa uvrštena su i dva tipa B virusa, te je stoga za ovu sezonu obezbeđena dostupnost četvorovalentne vakcine - navode iz ZC Vranje.

Četvorovalentna (sezonska) vakcina pored tipa AH1N1 (A/Brisbane/02/2018 (H1N1 pdm09-like virus) virusa gripa, sadrži tipove AH3N2 (A/Kansas/14/2017 (H3N2)-like virus) i dva tipa B virusa gripa (B/Colorado/06/2017-like virus B/Victoria/2/87 lineage i B/Phuket/3073/2013-like virus (B/Yamagata/16/88 lineage)) u skladu sa preporukama SZO za severnu hemisferu i odluci EU za sezonu 2019/2020, a na osnovu dominantnih tipova virusa gripa registrovanih u cirkulaciji u prethodnoj sezoni na teritoriji severne hemisfere za koje se očekuje da mogu da izazovu kako sporadično, tako i epidemijsko javljanje u populaciji u sezoni 2019/2020.

- Vreme neophodno za sticanje imuniteta je dve-tri nedelje nakon davanja vakcine, a trajanje postvakcinalnog imuniteta varira i iznosi od šest do dvanaest meseci, pa iz toga proizilazi potreba vakcinacije svake godine, kao i zbog variranja različitih sojeva virusa gripa koji mogu da se menjaju svake godine/sezone.

Imajući u vidu različitu efikasnost vakcine prema uzrasnim kategorijama kod kojih se aplikuje, potrebno je napomenuti da se kod vakcinisanih u slučaju obolevanja razvija blaža klinička slika, kao i da se redukuju moguće teže komplikacije u slučaju obolevanja kod osoba koje su u riziku.

Kod navedenih kategorija stanovništva koje su u povećanom riziku, bolest može imati za posledicu i smrtni ishod zbog sekundarno nastalih komplikacija (najčešće zapaljenja pluća).

Izuzimajući privremene ili trajne kontraindikacije, ovu vakcinu je moguće aplikovati već u uzrastu od navršenih šest meseci života.

Vakcinacija stanovništva koje pripada grupama rizika sprovodi se u cilju očuvanja sopstvenog zdravlja, održavanja kolektivnog imuniteta populacije, ali i indirektno očuvanja zdravlja članova njihovih porodica/kolektiva, a posebno onih kod kojih je kontraindikovano davanje ove vakcine, u cilju preveniranja mogućih komplikacija i teških kliničkih formi obolevanja.

Vakcina protiv gripa je najsigurniji i najbezbedniji vid individualne i kolektivne zaštite od gripa - navodi se u saopštenju iz ZC Vranje.

Godišnje 100 miliona obolelih

Grip je veliki javnozdravstveni i socio-ekonomski izazov, imajući u vidu da godišnje preko 100 miliona ljudi oboli na globalnom nivu od kojih 250–650 hiljada umre od komplikacija ove bolesti, dovodeći do smanjenja radne sposobnosti i opterećenosti zdravstvenog sistema. U skladu sa Pravilnikom o programu obavezne i preporučene imunizacije stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti, sprovodi se obavezna imunizacija lica u posebnom riziku kod trudnica i svih lica starijih od šest meseci života sa: hroničnim poremećajima plućnog sistema (uključujući astmu), hroničnim poremećajima kardiovaskularnog sistema (isključujući hipertenziju), metaboličkim poremećajima (uključujući šećernu bolest, gojaznost sa BMI> 40), bubrežnom disfunkcijom, hemoglobinopatijom, hroničnim neurološkim poremećajima, imunosupresijom (uključujući osobe sa HIV/AIDS, osobe sa funkcionalnom ili anatomskom asplenijom), kao i kod primaoca transplantata. Prema epidemiološkim indikacijama vakcinacija se sprovodi: kod lica smeštenih i zaposlenih u gerontološkim centrima; kod dece, omladine i starih lica smeštenih u socijalno-zdravstvenim ustanovama i kod lica zaposlenih u tim ustanovama, kao i kod lica zaposlenih u zdravstvenim ustanovama. Preosetljivost na jaja, pileće proteine, neomicin i formaldehid su najčešće kontraindikacije kod ove vakcine. Imunološki odgovor može biti oslabljen u slučaju imunosupresivne terapije, kao što su kortikosteroidi, citotoksični lekovi ili radioterapija. Vakcina koja će biti dostupna u domovima zdravlja je inaktivisana, split vakcina, proizvođača Sanofi Aventisa. Vakcinacija protiv gripa se sprovodi u cilju redukovanja obolevanja i umiranja, kao i redukovanja prenošenja virusa gripa u porodici, kolektivu i populaciji.

Najnovije vesti