U Vranju održana radionica za izradu normativnih akata

U sali Načelstva okruga Pčinjskog u Vranju održana je radionica o temi "Izrada normativnih akata" za službenike i rukovodioce užih organizacionih jedinica Gradske uprave Vranje.

Na radionici su prezentovana pravila za izradu normativnih akata u jedinicima lokalne samouprave.

Radionicu su vodile Radmila Josipović i Biljana Čukić, koje je angažovala Stalna konferencija gradova i opština (SKGO), a prisustvovao je i Marko Tomašević, sekretar Odbora SKGO za sistem lokalne samouprave.

Ova edukacija sprovodi se u okviru podrške gradovima i opštinama u Srbiji, kao deo projekta "Unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou", uz finansijsku podršku nemačke razvojne saradnje (GIZ).

Najnovije vesti