U Osnovnom sudu oko 2.500 izvršnih predmeta starijih od deset godina

Osnovni sud u Vranju ima u radu oko 2.500 predmeta u izvršnoj materiji u kojima postupak traje duže od 10 godina, govore statistički podaci i rezultati rada ovog suda u 2018. godini.

Od toga, u materiji „I“ (izvršni predmeti sa izvršnom ispravom) ni deset godina nije bilo dovoljno za rešavanje 917, a u materiji „Iv“ (predmeti sa verodostojnom ispravom) 1.561.

Krajem 2017. u ovom sudu bilo je oko 3.500 starih izvršnih predmeta.

U postupcima izvršenja postupale su četiri sudije, kao i tri privatna izvršitelja.

U parničnoj materiji (11 sudija) sa oznakom „P“ ostalo je na kraju 2018. godine 812 starih predmeta i oni čine 22,39 odsto od ukupnog broja parničnih predmeta u radu na kraju godine.

U materiji „P1“ je 148 starih predmeta (13,1 odsto od ukupnog broja u radu na kraju godine), a u materiji „P2“ 32, što je 14,7 odsto.

U prvom upisniku „P“ ostalo je 13 nerešenih predmeta starijih od 10 godina, u drugom (P1) ostalo je 4, a u trećem (P2) nema nijednog predmeta starijeg od pet godina.

Najstarija parnica u ovom sudu traje 14 godina.

U krivičnoj materiji (četiri postupajuće sudije) u 2018. godini ostala su nerešena 54 predmeta koji se karakterišu kao „stari“.

U krivici se starim predmetima smatraju oni koji traju duže od dve godine.

U sudu ne postoji nijedan krivični predmet koji traje duže od deset godina.

Osnovni sud od 2014. na početku svake kalendarske godine donosi Program za rešavanje starih predmeta.

Ciljevi su blagovremeno postupanje sudija i smanjenje broja starih sudskih predmeta.

Najnovije vesti