U Osnovnom sudu 171 predmet stariji od deset godina

Sudije Osnovnog suda u Vranju u 2020. godini prosečno su mesečno rešavale po 80,14 predmeta, saopšteno je prilikom sumiranja rezultata rada ovog suda u prošloj godini.

Ovaj sud je sa 14.419 predmeta ušao u 2020. godinu, a sa novim predmetima imao je prošle godine ukupno u radu 20.276 predmeta.

Na kraju godine ostalo je nerešeno 6.116 predmeta.

Na 2.630 odluka stranke u postupku uložile su žalbe, od čega je potvrđeno 1.820 ili 69,20 odsto.

Preinačene su 193 (7,34 odsto), ukinuto 318 (12,09 odsto), a delimično preinačeno ili ukinuto 269 (11,37 odsto).

Sve to zajedno daje tzv. ukupan kvalitet rada od 97,48 odsto.

- U Osnovnom sudu u Vranju je na kraju 2020. godine ostao nerešen 171 predmet starosti preko deset godina, a od toga 9 predmeta starosti preko 10 godina u sudećim materijama.

U ovom sudu su u 2020. radile ukupno dvadeset četiri sudije.

Uslove za starosnu penziju ispunile su četiri sudije - Desanka Pešić, Gorica Miletić, Ninoslav Avramović i Svetislav Đorđević.

Ovi podaci prezentovani su u okviru zajedničkog saopštenja predsednika Višeg suda u Vranju (Dragana Ilić Marković), vranjskog Osnovnog suda (Dragana Stanković Tasić), Osnovnog suda u Bujanovcu (Stanka Krstić) i Osnovnog suda u Surdulici (Sanja Stojković) sa sudskim jedinicama u Vladičinom Hanu i Bosilegradu.

Ovome je prethodio sastanak predsednika svih navedenih sudova na kome su razmatrani izveštaji o radu svakog od navedenih sudova za period 1. januar - 31. decembar 2020.

OSNOVNI SUD BUJANOVAC

- Sud je godinu započeo sa 3.873 predmeta, a do kraja godine ukupno imao u radu 14.399 predmeta. Rešeno 12.246, ostalo nerešeno 2.153.

- Ožalbeno 756 odluka, potvrđeno 411 (54,37 odsto), preinačeno 79 (10,45), ukinuto 157 (20,77 odsto) i delimično preinačeno ili ukinuto 109 odluka (14,42 odsto). Ukupan kvalitet rada - 98,07.

- Sud je godinu završio sa 122 predmeta starosti preko 10 godina, od toga 5 predmeta su u sudećim materijama.

- Sud ima desetoro sudija.

OSNOVNI SUD SURDULICA (sa sudskim jedinicama u Hanu i Bosilegradu)

- U 2020. sud je ušao sa 5.987 predmeta, a sa novoprimljenom tokom godine imao ukupno u radu 11.977. Do kraja goidne rešeno je 9.024, ostalo u radu 2.953.

- Prosečno mesečno po sudiji rešeno 74,58 predmeta.

- Ukupno ožalbenih odluka bilo 1.782, od čega je potvrđeno 1.074 (60,27 odsto), preinačeno 80 (4,49 odsto), ukinuto 211 (11,85) i delimično preinačeno ili ukinuto 410 (23,01). Ukupan kvalitet rada 96,78 procenata.

- Sud je 2020. godinu završio sa 339 predmeta starosti preko 10 godina, od toga u sudećim materijama - prvostepeni parnični postupak 1 predmet je starosti preko 10 godina.

- Sud je postupao sa 12 sudija, od toga je jedan sudija sredinom godine premešten u Treći osnovni sud u Beogradu, a jednom sudiji je prestala sudijska funkcija zbog penzionisanja (Dragan Janev).

Najnovije vesti