Svetski dan kontracepcije biće obeležen i u Vranju

Svetski dan kontracepcije, 26. septembar, biće obeležen i u Vranju aktivnostima koje planira Centar za prevenciju sa Polivalentnom patronažom Doma zdravlja.

Ovaj Centar će, u saradnji sa stalnim partnerima - Centrom za promociju zdravlja Zavoda za javno zdravlje Vranje i Crvenim krstom Vranje - povodom ovog značajnog datuma u četvrtak, počev 14 časova, u srednjoj Ekonomsko-trgovinskoj školi organizovati tribinu na temu "Zaštita reproduktivnog zdravlja i prevencija polno prenosivih infekcija".

- Poseban akcenat biće na važnosti upotrebe različitih metoda kontracepcije i odgovornog seksualnog ponašanja u cilju zaštite reproduktivnog zdravlja, ali i mogućnosti planiranja porodice - navode iz Centra.

Svetski dan kontracepcije obeležava se svake godine 26. septembra, počev od 2007. godine, kako bi se istakla važnost upotrebe različitih metoda kontracepcije u cilju sprečavanja neplanirane i eventualne neželjene trudnoće, ali uz odgovorno seksualno ponašanje i sprečavanje prenošenja polno prenosivih bolesti što je osnovni preduslov za očuvanje reproduktivnog zdravlja.

STATISTIKA

Prema procenama SZO, upotreba modernih metoda kontracepcije sprečila bi 308 miliona neplaniranih trudnoća. Decu iz planiranih trudnoća odlikuju bolje zdravlje i veće šanse za ostvarivanje njihovih potencijala. Planiranje porodice omogućava parovima da planiraju i ostvare željeni broj dece i da planiraju vreme njihovog rađanja i razmak između porođaja. Planiranje porodice pruža niz potencijalnih koristi za ekonomski razvoj, zdravstvenu zaštitu majke i deteta, obrazovanje i osnaživanje žena. Stanovništvo u Republici Srbiji pretežno primenjuje tradicionalne metode kontracepcije, a zbog njihove nedovoljne efikasnosti često se suočava sa neplaniranom trudnoćom i pribegava indukovanom abortusu. Savremenu i efikasnu kontracepciju u Republici Srbiji koristi manje od petine žena iz opšte populacije koje su u braku ili vanbračnoj zajednici (18,4 odsto), a tradicionalnu dvostruko više (40 procenata). Nijedan metod kontracepcije nikada nije koristilo 24,2 odsto žena.

Najnovije vesti