Stojanov: U slučaju Civkarovski - Kanački nije sve crno-belo

Vranje - U dopunskom nalazu Sudsko-medicinskog odbora (SMO) veštaka u Nišu jedina novina u odnosu na njihov prvobitan nalaz i mišljenje je što su dvojica lekara tog odbora, specijalisti sudske medicine Radovan Karadžić i Goran Ilić, izdvojli svoje mišljenje, a u neslaganju potencirali činjenicu da je prvi lekar, koji je te večeri primio devojčicu D.M. (5), morao da da jaču antibiotsku terapiju - izjavio je za Vranje News advokat Dragan Stojanov.

Stojanov je advokat-branilac Slaviše Kanačkog (specijalista anesteziologije), jednog od okrivljenih u sudskom procesu koji se vodi zbog smrti pomenute devojčice na Dečjem odeljenju vranjske bolnice 8. januara 2011. godine.

Drugi okrivljeni lekar u postupku je Darko Civkarovski (specijalist ORL), a obojici je ukinuta prvostepena osuđujuća presuda iz novembra 2016. godine kojom su nepravnosnažno osuđeni na po tri godine efektivne zatvorske kazne i pet godina zabrane bavljenja lekarskim pozivom.

- U okviru samog SMO u Nišu postoji neslaganje u pogledu stanja devojčice kritične noći.

I to u vezi sa "naročitom životnom ugroženošću" i momentom njenog nastupanja i zbog toga je sud na poslednjem glavnom pretresu zatražio da se predstavnici SMO veštaka u Nišu pozovu pred sud i daju razjašnjenje.

Odnosno, da se objasni zbog čega su dvojica članova tog odbora izdvojila svoje mišljenje, i šta je njihov krajnji zaključak kao odbora u celini.

Ovde će najverovatnije biti neophodno i treće veštačenje nekog novog sudsko-medicinskog odbora (ranije se pominjao takav odbor iz Novog Sada, p.a), jer ne postoji saglasnost dva odbora koja se dosad radila veštačenje, beogradskog i niškog, upravo u vezi sa ključnom činjenicom - u kom momentu je nastupila životna ugroženost deteta - navodi Stojanov za Vranje News.

NALAZI VEŠTAKA

Prvi stručan nalaz posle smrti D.M. radio je SMO Medicinskog fakulteta u Beogradu. U njemu piše da optuženi "nisu prepoznali neposrednu životnu ugroženost deteta", ni "činjenicu da prethodno data terapija za smanjenje tkivnog otoka sluznice donjeg dela završnog ždrela grlenog poklopca i grkljana nije dovela do poboljšanja zdravstvenog stanja". Navodno, "nisu izvršili detaljne preglede iz domena svojih specijalnosti i nisu organizovali hitan transport deteta u operacionu salu i preduzimanje intubacije (zbrinjavanje disajnog puta postavljanjem plastičnog tubusa-cevi u gornje disajne puteve) radi obezbeđenja prohodnosti disajnog puta, niti se pripremili za traheotomiju u slučaju da postupak ne uspe zbog otoka usled koga se devojčica na kraju ugušila".

Nišlije su u drugom veštačenju, pak, precizirale da je „kod maloletne D.M. od momenta prijema u bolnicu postojalo teško kliničko stanje“, kao posledica tzv. stridoroznog laringitisa (prema SMO - teže zapaljenje grkljana).

- Ono se ogledalo u poremećaju disanja usled otežanog prolaska vazduha kroz suženi disajni put u nivou grkljana sa posledičnim padom koncentracije kiseonika u krvi što je kod nje izazvalo angažovanje pomoćne disajne muskulature, uznemirenost, ubrzani rad srca, pojavu bledila kože i pomodrelost sluzokože usana. Ovakvo stanje deteta zahtevalo je hitnu lekarsku intervenciju s ciljem lečenja i sprečavanja ozbiljnih komplikacija koje, ako se na vreme ne preduprede, mogu izazvati nastanak katastrofalne posledice - kaže se u nalazu niških veštaka.

Do ovakvog nalaza i mišljenja došlo se pre nekoliko godina usaglašavanjem osmoro članova SMO Medicinskog fakulteta Niš (čine ga specijalisti sudske medicine, predsednik odbora Jovan Stojanović, Radovan Karadžić i Goran Ilić, specijalista opšte i plastične hirurgije Milan Višnjić, internista Stevan Ilić, otorinolaringolog Milan Stanković, farmakotoksikolog Zorica Jović i neuropsihijatar Dušan Lazarević). Dvojica od njih, Karadžić i Ilić, sada su izdvojila mišljenje.

Stojanov naglašava da sud nije odbio treće veštačenje, kako je to za Vranje News ranije izjavio advokat Jovan Aleksić, punomoćnik oštećene porodice.

- Ni punomoćnik, ni tužilac ne mogu da donose odluku o potrebi za trećim veštačenjem, odluku donosi sud.

A, doneće je posle eventualne realizacije nužne pretpostavke da se lekari dva odbora, niškog i beogradskog, koji su radili prva dva veštačenja, ne usaglase, što je realno moguće - navodi Stojanov.

U vezi sa pominjanjem imena petoro lekara koji su kritične noći lečili devojčicu D.M, dvoje optuženih i troje koji nisu pod optužbom (i za koje punomoćnik oštećene porodice Aleksić tvrdi da nemaju dodirne tačke sa ovim postupkom pa stoga to troje i ne treba mešati), Stojanov odgovara da se "mora sagledati" ko je sve odgovoran, jer je to važno za ceo kontekst.

- Jeste da troje lekara koji se pominju nisu predmet aktuelne optužnice, ali ne odlučuje punomoćnik oštećenih koga će tužilaštvo da goni.

Teoretski i pravno je moguće da se proširi optužnica, iako to nije naša ideja i ne želimo da se bilo ko dodatno tereti, već samo tražimo da se pravilno sagleda, konkretno u slučaju mog branjenika - šta konkretno lekar Kanački nije uradio, a trebalo je da uradi.

On uopšte nije ni trebalo da bude tu, došao je iz dobre namere, a čekalo se da dođe pripravni ansesteziolog i krene sa detetom u transport za Niš.

Niti je za mog klijenta postojao medicinski protokol za tu situaciju - navodi Stojanov.

On precizira da nisu oba sudsko medicinska odbora, beogradski koji je radio prvo i niški koji je radio drugo veštačenje, konstatovali stručne propuste dva pred sudom okrivljena lekara.

- Niški odbor tvrdi da je naročito kritičan trenutak i momenat životne ugroženosti deteta nastupio u momentu dolaska pripravnog anesteziologa koji je trebalo da krene u pratnju sa detetom za Niš, u momentu okretanje deteta u drugi položaj.

Taj se nalaz znatno razlikuje od nalaza SMO u Beogradu.

Dakle, nije sve u ovom slučaju crno-belo - zaključuje Stojanov.

Suđenje dvojici lekara nastaviće se 18. oktobra u Osnovnom sudu u Vranju.

Najnovije vesti