Slučaj Civkarovski – Kanački: Lekari veštaci iz Niša pod pretnjom krivične prijave

Jovan Aleksić, advokat iz Vranja, najavio je u izjavi za Vranje News da će podneti krivičnu prijavu protiv članova Sudsko medicinskog odbora (SMO) veštaka u Nišu, jer je njihov dopunski nalaz, u vezi sa slučajem smrti devojčice D.M. (5) na Dečjem odeljenju vranjske bolnice, koji se dogodio 8 januara 2011. godine, bitno drugačiji od prvobitnog, osnovnog nalaza tog istog odbora.

SMO u Nišu, kako kaže Aleksić, inače punomoćnik oštećene porodice koja je izgubila dete, trebalo je da po naredbi sudećeg sudije Aleksandre Tošić Arsić uradi dopunski nalaz na ranije mišljenje.

- Međutim, oni su se time bavili devet meseci, a to je posao za dan, dva.

Kao punomoćnik oštećene porodice više puta sam intervenisao podneskom direktno od SMO u Nišu i nakon što sam više puta u ime oštećenih ukazao da ću podneti krivičnu ili disciplinsku prijavu, javio se predsednik SMO u Nišu i čudio se kako ću ja to podneti krivičnu prijavu.

Smatrao sam da ne treba da mu objašnjavam ništa kad već ne razume ili ne želi da razume - navodi Aleksić u izjavi za Vranje News.

On, međutim, dodaje da je dopunski nalaz ubrzo nakon toga stigao, ali da je njegov sadržaj takav da je, kako naglašava Alesić, "ostavio prostor za podnošenje krivične prijave protiv SMO u Nišu".

- O tome sam napisao podnesak sudu koji je dostavljen strankama i svim učesnicima u postupku.

Dakle i advokatima odbrane, a za SMO u Nišu ne znam da li im je dostavljen – navodi Aleksić.

On je za Vranje News obrazložio zašto smatra da lekarima-veštacima iz SMO u Nišu treba da se podnese krivična prijava.

- Kad biste pročitali njihov dopunski nalaz videli biste veliku razliku između njega i prvobitnog, osnovnog nalaza.

Razlika se sastoji u tome što se u osnovnom nalazu, koji su oni uradili pre nekoliko godina, govorilo „o stručnim propustima“ okrivljenih lekara Civkarovskog i Kanačkog i navodilo se koji su to propusti.

U dopunskom nalazu se ublažava njihova odgovornost time što se govori da se kod deteta radilo o bolesnom stanju koje je dugo trajalo, dok se u osnovnom kaže da je dete bilo životno ugroženo te noći kada je dovedeno u bolnicu i kada su okrivljeni Civkarovski i Kanački došli na Dečje odeljenje – navodi Aleksić.

NOVI POSTUPAK

Kao razlozi za ukidanje prvostepene presude Civkarovskom i Kanačkom od Apelacionog suda navedene su „bitne povrede postupka“. Na početku ponovljenog procesa, u uvodnom izlaganju, niški advokat Danilo Nikolić, branilac Civkarovskog, zatražio je da se u slučaju „izvedu novi dokazi veštačenja" koje treba da odradi sudsko-medicinski odbor (SMO) iz Novog Sada. Isti posao prethodno su uradili odbori veštaka iz Beograda i Niša. Vranjski advokat Jovan Aleksić, punomoćnik porodice pokojne devojčice, kao i Osnovno javno tužilaštvo, kategorično su odbili novo veštačenje i smatraju neosnovanim predlog odbrane. Aleksić je istakao da su nalazi sudsko-medicinskih odbora veštaka iz Beograda i Niša utvrdili ko je odgovoran za izvršeno krivično delo. U svojim odbranama, detaljnim izlaganjem i podsećanjem na tragičan događaj, okrivljeni Civkarovski i Kanački izjavili su i na ponovljenom suđenju da nisu krivi i da nisu izvršili krivično delo koje im se stavlja na teret. Naredni sudski pretres, nakon dopunskog nalaza SMO u Nišu, zakazan je za 18. oktobar.

On otkriva da je za 18. oktobar zakazan nastavak sudskog pretresa na kome bi trebalo da se ispita predstavnik SMO u Nišu.

- Advokati okrivljenih su insistirali da taj predstavnik SMO bude otorinolaringolog ili anesteziolog, dakle neko iz stuke Civkarovskog ili Kanačkog i tražili od sudije da ona to zatraži od Odbora.

Međutim sud nije ovlašćen za tako nešto, već SMO šalje pedstavnika koga oni odrede.

Odbrana lekara takođe očekuje da sud odredi treće veštačenje.

Po mom dubokom uverenju ne očekujem da se to dogodi, nema mestu nečemu takvom.

Oba odbora, beogradski i niški, tvrde da ima propusta u postupcima dvojice okrivljenih lekara, s tim što je SMO u Nišu proširio odgovornost i na još neke lekare, kao i na tadašnje rukovodstvo Zdravstvenog centra Vranje.

Međutim, oni tvrde da su propusti u radu okrivljenih evidentni i smatram da je to jedino bitno, a to što pokušavaju da odgovrnost prošire i na druge nije od važnosti za ovaj sudski predmet gde imamo dvojicu okrivljenih, doktore Civkarovskog i Kanačkog, a ne tamo neke druge – navodi Aleksić.

On naglašava da su odugovlačenju postupka „u dobrom delu doprineli sudsko medicinski odbori“ iz Beograda (prvi nalaz) i Niša (drugi nalaz).

U vezi sa slučajem smrti D.M, u martu 2017. godine Apelacioni sud u Nišu ukinuo je prvostepenu presudu kojom su vranjski lekari, specijalista ORL Darko Civkarovski i anesteziologije Slaviša Kanački iz Zdravstvenog centra Vranje, u novembru 2016. godine nepravnosnažno osuđeni na po tri godine efektivne zatvorske kazne i pet godina zabrane lekarskim pozivom.

DVA NALAZA

U prvobitnom nalzu SMO Medicinskog fakulteta u Beogradu pisalo je da optuženi "nisu prepoznali neposrednu životnu ugroženost deteta, ni činjenicu da prethodno data terapija za smanjenje tkivnog otoka sluznice donjeg dela završnog ždrela grlenog poklopca i grkljana nije dovela do poboljšanja zdravstvenog stanja". Navodno, "nisu izvršili detaljne preglede iz domena svojih specijalnosti i nisu organizovali hitan transport deteta u operacionu salu i preduzimanje intubacije (zbrinjavanje disajnog puta postavljanjem plastičnog tubusa-cevi u gornje disajne puteve) radi obezbeđenja prohodnosti disajnog puta, niti se pripremili za traheotomiju u slučaju da postupak ne uspe zbog otoka usled koga se devojčica na kraju ugušila".

Nišlije su u drugom veštačenju, pak, precizirale da je „kod maloletne D.M. od momenta prijema u bolnicu postojalo teško kliničko stanje“, kao posledica tzv. stridoroznog laringitisa (prema SMO - teže zapaljenje grkljana).

- Ono se ogledalo u poremećaju disanja usled otežanog prolaska vazduha kroz suženi disajni put u nivou grkljana sa posledičnim padom koncentracije kiseonika u krvi što je kod nje izazvalo angažovanje pomoćne disajne muskulature, uznemirenost, ubrzani rad srca, pojavu bledila kože i pomodrelost sluzokože usana. Ovakvo stanje deteta zahtevalo je hitnu lekarsku intervenciju s ciljem lečenja i sprečavanja ozbiljnih komplikacija koje, ako se na vreme ne preduprede, mogu izazvati nastanak katastrofalne posledice - kaže se u nalazu niških veštaka.

Do ovakvog nalaza i mišljenja došlo se pre nekoliko godina usaglašavanjem osmoro članova SMO Medicinskog fakulteta Niš (čine ga specijalisti sudske medicine, predsednik odbora Jovan Stojanović, Radovan Karadžić i Goran Ilić, specijalista opšte i plastične hirurgije Milan Višnjić, internista Stevan Ilić, otorinolaringolog Milan Stanković, farmakotoksikolog Zorica Jović i neuropsihijatar Dušan Lazarević).

Svi detalji najnovijeg dopunskog nalaza SMO u Nišu za sada nisu poznati.

Najnovije vesti