STOJČIĆ vs MANIĆ: Burna rasprava o Skijalištu

Bivši gradonačelnik Vranja i član odborničke grupe SPS u Skupštini grada Miroljub Stojčić upozorio je odbornike i članove gradskog veća da donošenjem Odluke o izmeni i dopuni Odluke o preuzimanju prava i obaveza JP Skijalište Besna Kobila preuzimaju sve obaveze u vezi sa isplatom troškova preduzeća koji su, kako je rekao, „nastali nenamenskim trošenjem finansijskih sredstava“.

- U tekstu o kome danas treba da glasamo, nije navedeno ko će biti odgovoran za realizaciju ove odluke, koji je iznos o kome se radi i na kojoj poziciji u budžetu se nalazi iznos od blizu 15 miliona dinara koje Grad preuzima da isplati.

Predlažem da se ova tačka, kao i ostale tačke dnevnog reda koje se tiču početnog izvešataja likvidacionog upravnika i namirenja poverilaca, odlože do daljeg, da se provere svi podaci koje je likvidacioni upravnik dao.

Doneti odluku o isplati 15 miliona dinara na teret buudžeta na ovakav način moglo bi dovesti do zakonskih konsekvenci – upozorio je Stojčić.

Bivši direktor Skijališta i šef odborničke grupe Jedinstvene Srbije (JS) Nenad Manić, replicirajući Stojčiću, kazao je da ovakvim obraćenjem „neko ko je naučio da samo šteti gradu samo nastavlja takvu praksu“.

- Sve što je rađeno uvek može da se proveri, onaj ko sumnja, može da podnese prijave nadležnim organima da se sve ispita, a ne da prodajemo demagogiju narodu za govornicom. Da se ne desi ponovo situacija kao u slučaju „Tuš“ da niko ne odgovara, a Grad plati 140 miliona Slovencima – uzvratio je Manić, aludirajući na ugovor koji je Stojčić 2007. godine potpisao sa slovenačkom kompanijom, kada se kao potencijalni investitor za učešće na javnom oglasu i uređenje gradskog građevinskog zemljišta u Vranju javio „Tuš“, uplatio 122,7 miliona dinara koje je Grad kasnije potrošio, a pošto Slovenci nisu priveli zemljište nameni, kasnije morao da im vraća sa kamatama.

Gradski većnik za finansije Ivan Stanković pojasnio je da je likvidacija u JP Skijalište rađena zaključno sa 30. novembrom 2016. godine.

- Veliki broj obaveza je zatečen, a 80-90 odsto datira iz perioda prethodne vlasti. Za 2016. godinu Državna revizorska institucija je radila reviziju svih korisnika, između ostalog i Skijališta. Angažovana je i dodatna revizija sa zadakom da se utvrde sva potraživanja i obaveze tog preduzeća. Sve je validno, a ova odluka skupštine je neminovna jer obaveze ne možemo oboriti. Nedonošenje odluke može samo da šteti gradu u smislu povećanja sudskih troškova – kazao je Stanković.

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o preuzimanju prava i obaveza JP Skijalište Besna Kobila je posle rasprave usvojena većinom glasova odbornika. Njome je Grad preuzeo sve obaveze koje JP Skijalište ima.

Likvidacioni upravnik JP Skijalište Besna kobila Novica Stanisavljević rekao je na skupštinskoj sednici u četvrtak da su obaveze preduzeća od 15,6 miliona nastale do momenta otvaranja postupka likvidacije 13. februara 2017, a nakon tog datuma dug je narastao još za 3,1 milion dinara.

- Ovim izveštajem obuhvaćene su sve obaveze, one prema komercijalnim poveriocima, potraživana iz radnih odnosa i porezi i doprinosi. Čak i obaveze u vezi kojih je Skijalište bilo blokirano kod Narodne banke.

U toku je popis celokupne imovine likvidacionog subjekta koja će biti vraćena gradu.

- Kada je reč o potraživanjima Skijališta, ono prema stanju u poslovnim knjigama iznosi 6,3 miliona dinara. Deo potraživanja treba da vrati Poreska uprava, oko 3,5 miliona dinara, tako da ukupna potraživanja likvidacionog subjekta iznose oko 10 miliona dinara - rekao je Stanisavljević.

Najnovije vesti