Smenjen načelnik Odeljenja za budžet i finansije

Ljubiša Stojanović više nije načelnik Odeljenja za budžet i finansije Gradske uprave Vranja, javila je lokalna TV Vranjska plus, bliska vladajućoj SNS, pozivajući se na neimenovane izvore u vrhu lokalne vlasti.

U tekstu se podseća da je Stojanović ovu funkciju obavljao od 2016. godine.

Na njegovo mesto postavljen je Nenad Tasić, dosadašnji šef Odseka lokalne poreske administracije.

- Tasić ima zapažene rezultate u rukovođenju ovom organizacionom jedinicom – citira ova televizija izvore iz Gradske uprave.

Pojašnjava se da je, navodno, do ove smene je došlo "zbog reorganizacije, efikasnijeg kao i ažurnijeg obavljanja poslova u Odeljenju za budžet i finansije".

U istom tekstu interpretira se izjava načelnika Gradske uprave Dušana Aritonovića da u GU "neće biti bolećivosti" i da "nikakvo opuštanje neće biti tolerisano".

- Upravi su potrebni mladi, kvalitetni kadrovi na rukovodećim pozicijama.

Jedino na ovaj način može da se unapredi poslovanje i obezbedi obavljanje svih poslova na brz i efikasan način – citiraju se Aritonovićeve reči.

NADLEŽNOST

Odeljenje za budžet i finasije grada Vranja obavlja poslove za sve korisnike budžeta, koji se odnose na: izradu nacrta budžeta grada uz poštovanje sistema jedinstvene budžetske klasifikacije uključujući i programsku; priprema i dostavlja korisnicima budžeta uputstvo za pripremu budžeta sa osnovnim ekonomskim smernicama, kao osnovom za izradu predloga finansijskih planova budžetskih korisnika, opisom planirane politike, procenom prihoda i primanja i rashoda i izdataka, obimom sredstava koji može da sadrži predlog finansijskog plana budžetskog korisnika, postupkom i dinamikom pripreme budžeta; stara se o poštovanju kalendara budžeta lokalne vlasti.

Potom, analizira predloge finansijskih planova budžetskih korisnika i usaglašenost sa uputstvom; pripremu dopunskog budžeta (rebalansa); izradu predloga rešenja o privremenom finansiranju; obaveštava budžetske korisnike o odobrenim raspoloživim aproprijacijama; priprema i utvrđuje tromesečne, mesečne i šestomesečne kvote; razmatra zahteve za izmenu kvote; predlaže privremenu obustavu izvršenja budžeta budžetskim korisnicima; vrši prijem i razmatranje predloga plana izvršenja budžeta; donosi i vrši izmene plana izvršenja budžeta; razmatra zahteve za preuzimanje obaveza; donosi odobrenje (rešenje) o preusmeravanju aproprijacija; priprema nacrt rešenja o odobrenju sredstava iz tekuće i stalne budžetske rezerve itd.

Najnovije vesti