Skupština u petak o završnom računu grada i izveštaju Apoteke Vranje

Odbornici Skupštine grada Vranja u petak 15. juna izjašnjavaće se o Predlogu Odluke o završnom računu budžeta grada Vranja za 2017. godinu, koji je nedavno utvrdilo Gradsko veće.

Na dnevnom redu biće i predlog Brend stategije grada Vranja za period 2018-2023. godina i Predlogu Odluke o usvajanju Prostornog plana Grada Vranja.

Vodiće se rasprava i glasati o Predlogu odluke o izmeni Odluke o javnim priznanjima grada Vranja, kao i izveštaj o radu JZU Apoteka za 2017. godinu, sa finansijskim izveštajem poslovanja.

Petnaestu sednicu Skupštine grada predsednik Dejan Tričković sazvao je za petak u 9 časova, a biće razmatrano jedanaest tačaka dnevnog reda.

Najnovije vesti