Skupština: Izglasan rebalans budžeta

Gradski parlament Vranja usvojio je predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o buždetu grada Vranja za 2018. godinu, koju je obrazložio gradski većnik Bojan Kostić.

- Osnovni razlog za rebalans budžeta je reprogramiranje uzetih kredita 2015. i 2016. godine, uvećanje sredstava za izgradnju zgrade Pozorišta, odobravanje dodatnih sredstava za finansiranje sportskih organizacija do kraja godine, kao i Narodnom muzeju i mesnim zajednicama, izrada projektne dokumentacije za razvojne i projekte unapređenja energetske efikasnosti - rekao je Kostić.

Po njegovim rečima sredstva koja su budžetom bila predviđena za izgradnju vrtića u naselju ,,Raška" u iznosu od 62,5 miliona neće biti potrebna do kraja godine zbog prakse ministarstva da sufinansiranje kapitalnih projekata sa lokalnim samoupravama bude prvo finansirano iz budžeta Republike.

Usvojen je i predlog Odluke o zaduživanju Grada Vranja radi refinansiranja kapitalnih ulaganja.

Kako je istakao Bojan Kostić, gradski većnik na taj način biće smanjeno godišnje servisiranje duga po uzetim kreditima i poboljšana likvidnost grada, zatim olakšano funkcionisanje lokalne samouprave i povećana slobodna sredstva za investiranje u naredne tri godine.

Na 26. sednici Skupštine grada minutom ćutanja odata je pošta preminulom odborniku Siniši Mitiću i potvrđen mandat odborniku Slobodanu Pejiću.

Najnovije vesti