Skupština grada: Potvrđeni mandati novim odbornicima

Mandati odbornicima Slađani Tomić sa izborne liste Aleksandar Vučić-za našu decu i Vladimiru Simonoviću, sa liste Grupe građana Srpska desnica Vranje-od naroda za narod, potvrđeni su na sednica Skupštine grada Vranja.

Odbornici su razmatrali i usvojili Odluku o izmeni i dopuni odluke o organizaciji Gradske uprave grada Vranja, koju je obrazložio načelnik Gradske uprave Dušan Aritonović.

"Ovom izmenom odluke u okviru Gradske uprave kao zasebna organizaciona jedinica formira se Služba za poljoprivredu, šumarstvo, vodoprivredu i ruralni razvoj.

Ova služba između ostalog obavljaće poslove koji se odnose na pripremu i realizaciju različitih mera podrške ruralnom razvoju, kroz strateško i godišnje planiranje, programe subvencija, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta.

Takođe, informiše i pruža savetodavnu pomoć poljoprivrednim proizvođačima prilikom apliciranja za podsticajna sredstva za razvoj poljoprivrede, podstiče i pomaže razvoj različitih oblika udruživanja poljoprivrednih proizvođača, priprema Program za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja, kao i Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

Zbog značaja ovih poslova za lokalnu samoupravu, smatram da postoji potreba da ova služba nadalje postoji kao zasebna osnovna organizaciona jedinica Gradske uprave", rekao je Aritonović.

U nastavku sednice usvojene su Odluka o usvajanju izmena i dopuna Plana detaljne regulacije Aleksandrovačkog jezera i Odluka o izmeni i dopuni odluke o socijalnoj zaštiti.

Usvojene su Odluke o osnivanju sportskog privrednog društva Sportsko društvo Vranje 1093 doo Vranje i prihvatanju osnivačkih prava nad privrednim društvom, kao i izveštaji o radu sa finansijskim izveštajima za 2022. godinu javnih ustanova Turistička organizacija Vranje i Narodni univerzitet, kao i Zdravstvene ustanove Apoteka Vranje.

Na sednici su usvojeni Predlog dopune Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Vranja za 2023. godinu, kao i rešenje o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka otuđenja ili davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini.

Prihvaćena su i rešenja o otuđenju uz naknadu u novcu građevinskog neizgrađenog zemljišta u javnoj svojini Grada sa pojedinih katastarskih parcela, radi ispravke granica susednih katastarskih parcela.

Odbornici su usvojili i Rešenje o prestanku mandata direktora JU Kulturno-obrazovni centar Jasmine Veljković, kao i Rešenje o imenovanju Izabele Savić diplomirane ekonomistkinje za vršioca dužnosti direktora pomenute ustanove.

Na sednici Skupštine razmatrana su i usvojena rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora JU,Kulturno-obrazovni centar, predsednika, zamenika predsednika, članova, sekretara i zamenika sekretara Gradske izborne komisije grada Vranja u stalnom sastavu, kao i Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u pojedinim osnovnim i srednjim školama na teritoriji grada Vranja.

Najnovije vesti