Samo jedan građanin na javnoj raspravi o antikorupcijskom planu VIDEO

Od grada Vranja očekuje se da donese, odnosno usvoji inovirani Lokalni antikorupcijski plan (LAP) i rad na tom dokumentu je manje-više završen, rekao je u ponedeljak Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija, na javnoj raspravi o ovom dokumentu u sali Skupštine grada Vranja.

Nenadić, čija je organizacija pružala stručnu pomoć i podršku u reviziji pređašnjeg dokumenta, dodao je da će ključna stvar nakon usvajanja LAP-a "biti primena dokumenta" u praksi.

Prvi korak je formiranje Lokalnog antikorupcijskog foruma (LAF), tela nezavisnog od gradske vlasti koje će pratiti implementaciju LAP-a, naglasio je on.

Javna rasprava povodom revidiranog Nacrta Lokalnog antikorupcijskog plana za grad Vranje održana je u ponedeljak u Skupštini grada Vranja.

O zainteresovanosti javnosti na početku "pretresanja" odredbi dokumenta u javnosti govori podatak da je raspavi prisustvovao samo jedan građanin, a da su ostali koji su se pojavili u sali bili javni službenici grada i novinari.

Zamenika gradonačelnika Nenad Antić, koji je bio i predsednik Radne grupe za reviziju, kazao je da je proteklih meseci rađeno usklađivanje ovog dokumenta sa modelom koji je izradila Agencija za borbu protiv korupcije.

- LAP nije represivan dokument, već preventivni antikorupcijski mehanizam koji bi trebalo da utiče na rad lokalne vlasti kako bi sve odluke bile donete na osnovu jasnih kriterijuma.

Nadamo se da će Skupština usvojiti LAP u septembru, a da će proces izbora članova LAF-a biti završen do kraja godine - rekao je Antić.

Nenadić je takođe kazao da će to biti telo koje će pratiti da li su gradski organi na vreme i na zakonit način obavili svoj deo posla i koje će savetima i mišljenjima doprineti da se ukaže na neke problematične pojave.

- To je vid prevencije i način da se podigne svest o značaju borbe protiv korupcije - rekao je on.

Reviziju Nacrta Lokalnog antikorupcijskog plana, Vranje je radio u saradnji sa USAID i Transparentnošću Srbije.

Ana Martinović, iz USAID, naglasila je da se revizija LAP- a odvija u okviru Projekta za odgovornu vlast, a da je cilj odgovorna vlast na lokalnom i centralnom nivou.

Izrada novog sajta grada i budžetskog portala, koji su u toku, predstavljaju primer dobre prakse za ostale lokalne samouprave, naglasila je Martinovićeva.

Najnovije vesti