Raste li raste: Blokada računa Zdravstvenog centra dostigla 2,67 miliona evra

Za nešto više od mesec i po dana finansijska blokada Zdravstvenog centra (ZC) Vranje uvećana je za oko 120.000 evra i sada iznosi 316,3 miliona dinara ili oko 2,67 miliona evra, pokazuje finansijska statistika iz baze podataka dužnika u prinudnoj naplati Narodne banke Srbije (NBS).

Poslednji presek koji je portal Vranje News objavio 3. oktobra pokazivao je dugovanje od 303 miliona ili 2,55 miliona evra.

Samo u ovoj godini, za nepunih 11 meseci, finansijska blokada računa ZC Vranje uvećana je za oko 118,5 miliona dinara ili za oko 1.000.000 evra, a sve po osnovu izvršnih rešenja poverilaca koja imaju potraživanja prema vranjskom zdravstvu.

Poređenja radi, dugovanje ZC je u celoj 2017. godini naraslo za oko 145 miliona dinara.

Baza podataka Jedinstvenog registra računa Narodne banke Srbije (NBS) pokazuje da blokada računa ZC Vranje neprekidno traje čak 926 dana, tačnije od 11. maja 2016. godine.

Za ZC Vranje, prema podacima istog izvora, samo u poslednje dve godine u bazi NBS registrovano je preko 900 rešenja poverilaca, od koji je dobar deo neizvršen.

Ove godine račun ZC Vranje blokiran je po osnovu neplaćenog poreza na dodatu vrednost (PDV) i pretežno je reč o prinudnoj naplati po rešenjima Poreske uprave, ali i privatnih izvršitelja (ukupno je 12 neizvršenih rešenja u 2018).

Postoji i oko 900 rešenja o prinudnoj naplati iz 2017, od kojih je dobar deo neizvršen.

Među poveriocima iz 2017. godine su najčešće zaposleni i bivši zaposleni za koje novac potražuju privatni izvršitelji, ali su na spisku poverilaca u protekle dve godine i sudovi, kao i Poreska uprava po osnovu PDV-a i neplaćenog poreza na dobit pravnih lica i sl.

Sopstveni prihodi ZC Vranje od naplaćenih usluga iznose 2,5 do 3 miliona dinara mesečno.

Iz menadžmenta ZC je u više navrata tokom ove godine poručeno da centar ne može da se vlastitim snagama iščupa iz ove blokade i da se u tom smislu očekuje pomoć države.

Najnovije vesti