Raspisan Javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije

Gradsko veće grada Vranja raspisalo je javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na području grada Vranja u 2024. godini.

Predmet javnog poziva je zamena spoljnih prozora, vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača; postavljanje termičke izolacije spoljnih zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru; postavljanje termičke izolacije ispod krovnog pokrivača ili tavanice; zamena postojećeg grejača prostora na čvrsto gorivo, tečno gorivo ili električnu energiju (kotao ili peć) efikasnijim kotlom na biomasu; ugradnja toplotnih pumpi; zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela i pratećeg pribora; ugradnja solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode.

Kao i ugradnja solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, ugradnje dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije i izrade neophodne tehničke dokumentacije i izveštaja izvođača radova na ugradnji solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije koji su u skladu sa zakonom neophodni prilikom priključenja na distributivni sistem.

Kako se navodi u javnom pozivu, snaga solarnih panela ne može biti veća od odobrene snage mernog mesta, koja je navedena u računu za utrošenu električnu energiju, a maksimalno do i jednako 10,8 kW.

Izrada tehničke dokumentacije radi se prema važećoj zakonskoj regulativi.

Ukupna bespovratna sredstva, koja grad Vranje zajedno sa sredstvima Ministarstva dodeljuje putem ovog poziva, iznose 16,4 miliona dinara.

Prijava se predaje lično u Uslužnom centru Gradske uprave grada Vranja.

Moći će da se predaju od 22. jula.

Javni poziv će trajati do utroška sredstava, a najduže do 31. decembra ove godine.

Javni poziv pogledajte klikom na OVAJ LINK.

Najnovije vesti