Raspisan javni poziv za stručnu praksu u Vladičinom Hanu

Vranje/Vladičin Han - Opština Vladičin Han i Nacionalna služba za zapoščjavanje raspisali su javni poziv za realizaciju programa stručne prakse za 2020. godinu.

Program će se realizovati bez zasnivanja radnog odnosa.

- U program stručne prakse se uključuju nezaposlena lica koja se prvi put stručno osposobljavaju za zanimanje za koje su stekla određenu vrstu i nivo obrazovanja ili koja su se stručno osposobljavala kraće od vremena potrebnog za polaganje pripravničkog ili stručnog ispita, za preostali period potreban za sticanje uslova za polaganje pripravničkog ili stručnog ispita.

Program se sprovodi u skladu sa zakonom, odnosno na osnovu akta o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca, a Nacionalna služba za zapošljavanje i opština Vladičin Han finansiraju program najduže dvanaest meseci - navodi se u konkursu.

Kada se program stručne prakse sprovodi na osnovu akta o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca, Nacionalna služba i opština program finansiraju u trajanju do 6 meseci za lica sa trećim i četvrtim nivoom kvalifikacija; do 9 meseci za lica sa šestim nivoom kvalifikacija i/ili 180 ESPB i do 12 meseci za lica sa najmanje šestim nivoom kvalifikacija i 240 ESPB.

Tokom trajanja programa stručne prakse Nacionalna služba za zapošljavanje i opština Vladičin Han angažovanim licima na ime novčane pomoći i troškova prevoza isplaćuju sredstva u ukupnom mesečnom iznosu od 20.000 dinara za lica sa trećim i četvrtim nivoom kvalifikacija; 22.000 dinara za lica sa šestim nivoom kvalifikacija i/ili 180 ESPB i 25.000 dinara za lica sa najmanje šestim nivoom kvalifikacija i 240 ESPB, kao i obračun i uplatu doprinosa.

Najnovije vesti