PU Naše dete: COVID nije ušao u vrtiće

Rukovkodstvo Predškolske ustanove "Naše dete" u Vranju demantovalo je navode člana republičkog Kriznog štaba, prof. dr Branislava Tiodorovića da je virus korona ušao u vranjske vrtiće.

Tiodorović je ranije izjavio za beogradske medije da su "pojedine medicinske sestre i negovateljice u vrtićima u Leskovcu, Vlasotincu i u Vranju bile pozitivne na korona virus", kao i da su "tokom rada koristile zaštitnu opremu zbog čega nijedno dete nije bilo ugroženo, pa ti vrtići mogu da nastave sa radom".

Iz Predškolske ustanove Naše dete u Vranju u saopštenju ističu da je, na odluke Vlade Republike Srbije o obustavi rada u dečjim vrtićima, ustanova prestala sa neposrednim radom sa decom 16. marta.

- Na osnovu Uredbe Vlade Republike Srbije, Ustanova je nastavila sa radom dana 11. maja 2020. godine i to samo za decu čija oba roditelja imaju utvrđenu radnu obavezu i koji nemaju drugu mogućnost za čuvanje dece.

Ustanova je obavila sve neophodne pripreme za početak rada, a u skladu Instrukcijama Ministarstva prosvete i Ministarstva zdravlja.

Nakon početka rada Ustanove, 11. maja, nijedna medicinska sestra, odnosno vaspitačica koja radi na prijemu, nezi i u vaspitno-obrazovnom radu sa decom nije bila pozitivna na korona virus, niti je zbog toga udaljena sa posla.

Ovo se odnosi i na ostale radnike Ustanove bez obzira na poslove na kojima su angažovani, kao i na decu koja su krenula u vrtiće.

U Ustanovi se veoma odgovorno prati zdravstveno stanje kako radnika, tako i dece koja dolaze u vrtiće i primenjuju pojačane mere održavanja higijene i dezinfekcije opreme, prostorija i dvorišta u kojima borave deca i zaposleni - navodi se u saopštenju.

Svi radnici Predškolske ustanove Naše dete u Vranju, kao i roditelji, prilikom predaje i preuzimanja dece koriste propisanu zaštitnu opremu, dodaje se u saopštenju.

- Dana 11. maja 2020. godine počeli su da rade svi vrtići u gradu i vrtić u Vranjskoj Banji, u koje dolazi oko 130 dece svakog dana.

Nijedan vrtić nije prestajao sa radom počev od 11. maja 2020. godine zbog eventualne ugroženosti virusom Covid-19.

Objavljivanje netačnih i neproverenih informacija o stanju u vranjskim vrtićima izaziva uznemirenje kod roditelja - korisnika usluga Ustanove, imajući u vidu osetljivost populacije sa kojom radimo - zaključuje se u saopštenju- demantiju PU Naše dete u Vranju koje je potpisala direktorka Vesna Džikić.

Najnovije vesti