Promovisan zbornik o zločinima u Srebrenici u Drugom svetskom ratu FOTO/VIDEO

Etničko čišćenje srebreničkih Srba u Drugom svetskom ratu činile su paravojne formacije muslimana, ustaške vojne formacije i muslimanska policija, rekao je u Vranju istoričar dr Dejan Antić, na promociji zbornika dokumenata Zločini genocida nad Srbima u Srebrenici u Drugom svetskom ratu.

"Od 1941. do 1945. godine u Srebrenici je ubijeno više od 2.300 Srba.

Sve likvidacije bile su svirepe, zločinci su ubijali sve - od dece do staraca", kazao je Antić.

Govoreći u sali Eparhijskog upravnog odbora pri Hramu Svete Trojice u Vranju, Antić je kazao da su Srbi u Srebrenici i čitavom tom kraju tokom Drugog svetskog rata "doživeli tri talasa neviđenog ustaškog terora".

"Prvi se desio neposredno nakon stvaranja Nezavisne države Hrvatske (NDH) koji je svoju kulminaciju doživeo na Vidovdan 1941.

U zborniku možete pronaći mnoga dokumenta o tim tužnim i teškim sudbinama, koja svedoče o stradanju na stotine Srba od ustaškog noža.

Drugi talas stradanja srebreničkih Srba dogodio se u proleće 1942, kada su Nemci i ustaše organizovali veliku ofanzivu sa zadatkom čišćenja terena od četnika i partizana i s ciljem eliminacije srpskog nacionalnog elementa na prostorima istočne Bosne.

Tada su se dogodili strašni zločini u Starom Brodu i Miloševićima gde je preko 6.000 Srba bačeno u Drinu.

Likvidirana su čak i deca", naveo je Vranjanac Antić, inače upravnik Centra za istorijska istraživanja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu.

Treći talas, dodao je, dogodio se u junu 1943. u samoj Srebrenici i obližnjim selima.

"U toku dva dana, 14. i 15. jula stradalo je 229 srpskih civila, među kojima osamdesetoro dece", kazao je Antić na promociji u organizaciji Okružnog odbora Vranje - Udruženja potomaka ratnika oslobodilačkih ratova Srbije.

Dr Draga Mastilović, dekan Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu, jedan od izdavača i priređivača zbornika, rekao je da je 2014. godine, istražujući građu za jednu međunarodnu konferenciju, naišao na kutiju sa dokumantacijom u kojoj je pisalo "Pokolj Srba u Srebrenici".

"To me je zainteresovalo.

U kutiji sam pronašao dokumenta nastala 1943. godine koja govore o trećem masovnom talasu zločina nad Srbima sprovedenom te godine koji je počinila 29. Djalatna bojna zloglasnog Josipa Kurelca koja je imala 126 katolika Hrvata i 132 muslimana u borbenom sastavu", rekao je Mastilović.

On je dodao da su dokumenta u zborniku originalna, celovita i tipska.

"Sve što se nalazilo u dokumentima je objavljeno u zborniku i iz njih se vidi kakav je bio obim i stepen tih zločina", potencirao je Mastilović.

Dr Ivan Becić, viši naučni saradnik Instituta za srpsku kulturu u Prištini (sa privremenim sedištem u Leposaviću) kazao je da ovaj zbornik sadrži originalne dokumente, te da je to njegova najveća vrednost jer pružaju rekapitulaciju stvarnih dešavanja i predstavljaju "pravu istoriografiju".

"U njemu nema nikakve politike", rekao je, razjašnjavajući neke od odredbi Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida UN.

Zbornik je nastao kao rezultat istoimenog naučnog projekta koji su realizovali nastavnici i saradnici Katedre za istoriju i arheologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a koji je sufinansiralo Ministarstvo za naučno tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske.

U njemu je, na skoro 400 stranica sakupljeno 140 arhivskih dokumenata koji, kako navode priređivači, "svedoče o tome kako su postrojbe Nezavisne Države Hrvatske tokom Drugog svetskog rata u srebreničkom srezu ubile 1.076 odraslih ljudi, 546 žena, 210 staraca i 430 dece.

Od ukupnog broja žrtava srebreničkog sreza u Drugom svetskom ratu (3.281) pravoslavni Srbi su činili oko 68 odsto, što, kažu priređivači, predstavlja više od dve trećine svih žrtava.

Najviše njih ubijeno je iz vatrenog oružja – 1.129, obešeno je 9, zaklano nožem 663, izmrcvareno raznim metodama mučenja 348, umrlo kasnije od posledica mučenja 95 i ubijeno u logorima 18.

Zbornik Zločini genocida nad Srbima u Srebrenici u Drugom svetskom ratu objavljen je u izdanju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Vlade Republike Srpske i Udruženja istoričara Republike Srpske Milorad Ekmečić.

Antić: U Srebrenici 95' po Gideonu Grajfu nije bilo genocida

Istoričar iz Vranja prof. dr Dejan Antić rekao je na promociji da definicija genocida podrazumeva kad neko "želi da sa jednog prostora potpuno ukloni jednu etničku ili versku grupaciju", da je fizički "eliminiše i neutrališe".

"Toga u Srebrenici 1995. nije bilo, bilo je pojedinačnih zločina. Pretežno je stradalo muslimansko naoružano stanovništvo, oni koji su nosili puške i koji su od 1991. do 1995. terorisali srpski narod u Srebrenici, Bratuncu, i u Kravicama, Skelanima i činili ono što su činili njihovi dedovi od 1941. do 1945. U pitanju je, dakle, kontiunuitet genocida nad srpskim narodom. Ovaj zbornik sačuvao je istinu o stradanju srpskog naroda", kazao je Antić govoreći o rezultatima istraživanja nezavisne međunarodne komisije koju je predvodio izraelski istoričar Gideon Grajf.

Najnovije vesti