Proglašena vanredna situacija zbog poplava na delu teritorije grada Vranja

Na predlog Gradskog štaba za vanredne situacije u Vranju, a u cilju "sprovođenja operativnih mera na zaštiti od štetnog dejstva vode", gradonačelnik Slobodan Milenković doneo je u utorak odluku o proglašenju vanredne situacije na delu teritorije grada Vranja i Gradske opštine Vranjska Banja.

Na današnjoj sednici Gradskog štaba za vanredne situacije urađena je analiza stanja na područjima ugroženim od poplava i klizišta.

Konstantovano je da je vodostaj na vodama 1. i 2. reda i dalje u porastu i da preti opasnost od daljih izlivanja, što može dovesti do daljeg ugrožavanja stambenih objekata u naseljima sa jedne i druge strane reka Južna Morava i Veternica, kao i njihovih pritoka, putne infrastrukture, poljoprivrednih površina, mostova i železničke pruge.

U vezi sa tim uvedena vanredna situacija odnosi se na katastarske opštine Davidovac 1, Ristovac, Pavlovac, Rataje 1, Donji Neradovac, Кupinince, Donje Trebešinje, Ribince, Zlatokop, Vranje 1, Ćukovac, Toplac, Vranje 2, Suvi dol, Кumarevo, Bresnica, Vranjska Banja, Moštanica, Bujkovac, Кorbevac, Prevalac, Panevlje, Bunuševac, Soderce, Drenovac, Dobrejance, Uševce, Vlase, Golemo selo, Lalince i Mijovce.

Na današnjem sastanku Gradskog štaba za vanredne situacije naloženo je da stručno-operativni tim za praćenje stanja na terenu usled obilnih padavina, nastavi da redovno prati stanje na terenu i obaveštava Gradski štab o neophodnosti preduzimanja aktivnosti na zaštiti od štetnog dejstva vode.

Takođe, donet je zaključak da Gradsko veće formira komisije za evidentiranje štete na poplavljenim područjima - komisiju za evidentiranje štete na infrastrukturi, na porodično-stambenim i drugim objektima i za evidentiranje štete na poljoprivrednom zemljištu.

Zadatak komisija je da obiđu sva poplavljena područja, sačine zapisnik o vrsti, uzroku, visini nastale štete i o tome podnesu izveštaj Gradskom štabu za vanrede situacije i Gradskom veću.

Sastanku Gradskog štaba za vanredne situacije prethodio je susret gradonačelnika Slobodana Milenkovića sa direktorom JVP Srbijavode Goranom Puzovićem, sa saradnicima.

Tom prilikom gradonačelnik Milenković ih je upoznao sa stanjem i preduzetim merama na širem području grada koje je ugroženo poplavama.

Najnovije vesti