Prihvaćen nacrt Programa kontrole kvaliteta vazduha

Gradski većnici u Vranju prihvatili su u ponedeljak na sedamdeset devetoj sednici Gradskog veća Nacrt Programa kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji grada Vranja za 2022. godinu, koji će biti dostavljen Ministarstvu za zaštitu životne sredine na saglasnost, rekla je većnica Danijela Milosavljević na konferenciji za medije posle sednice veća.

"Ono što je karakteristično za ovaj Nacrt Programa kontrole kvaliteta vazduha je mreža monitoringa na teritoriji grada.

Nju čine tri merne stanice, dve iz državne mreže za automatsko praćenje kvaliteta vazduha i jedna koja pripada lokalnoj mreži.

Većnici su dali saglasnost i na Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Vranja za 2022. godinu, za čiju realizaciju su u budžetu grada Vranja opredeljena sredstva od 33,5 miliona dinara, kao i na Predlog Pravilnika o bližim uslovima, kriterijumima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju u 2022. godini", dodala je Milosavljević.

Članovi Gradskog veća podržali su i Predlog Pravilnika o materijalnoj podršci porodicama sa duplim blizancima i trojkama, Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o besplatnom i povlašćenom prevozu u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Vranja.

Usvojeni su i Predlog Odluke za finansiranje, odnosno sufinansiranje, projekata - programa udruženja iz oblasti društvenog i humanitarnog rada u 2022. godini, Predlog Rešenja o obrazovanju Radne grupe za izradu Akcionog plana za održivu energiju i klimu, kao i Predlog Rešenja o obrazovanju Organizacionog odbora za realizaciju manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Vranja i nazivom "Borini književni dani".

Na sednici većnici su usvojili i izveštaje o realizaciji projekata verskih zajednica i projekata iz oblasti kulture za 2021. godinu.

Takođe, na osnovu saglasnosti Državne revizorske institucije doneta je Odluka o angažovanju eksternog revizora za završni račun grada Vranja za 2021. godinu.

Članovi Gradskog veća podržali su i predlog da se u periodu od 5. do 8. marta omogući prodaja cveća i suvenira u gornjem delu šetališta.

Najnovije vesti