Prezentovan projekat EU o inkluziji lokalnih Roma

Grad Vranje je jedan od jedanaest u Srbiji u kojima se sprovodi "Romacted program", uz podršku Evropske unije, Saveta Evrope i Vlade Srbije.

Tim povodom, u petak je održan sastanak u sali Skupštine Vranja, na kojem je predstavljena metodologija sprovođenja ovog projekta.

- Lokalna samouprava otvorena je za svaki vid saradnje i naš prioritet je da partnerski odnos sa romskom nacionalnom zajednicom podignemo na viši nivo - rekao je ovom prigodom gradski većnik za manjine Dejan Ivanović.

Na skupu su govorili koordinatori projekta Tereza Šainović i Dejan Bajramović.

Ciljevi ovog projekta su jačanje političke volje i podrška lokalnom razvoju kroz izgradnju kapaciteta lokalnih vlasti i efikasnog učešća Roma u lokalnim planovima i projektima.

Takođe i osnaživanje romske zajednice, kako na individualnom, tako i na koletivnom nivou, i jačanje posvećenosti institucija i njihovih kapaciteta na inkluziji Roma i Romkinja.

Najnovije vesti