Preduzeće „5D“ asfaltira put Ćukovac – Dulan za 75.000 evra

Gradska uprava Vranja zaključila je ugovor o rekonstrukciji saobraćajnice Ćukovac-Dulan sa Građevinskim preduzećem „5D“, sa ugovorenom vrednošću radova od 8,8 miliona dinara.

Prema ugovoru o javnoj nabavci (JN br. 404-7/18-07/1), u odabiru preduzeća gradska komisija rukovodila se kriterijumom „ekonomski najpovoljnija ponuda“.

U sklopu otvorenog postupka javne nabavke bile su još tri ponude – jedna od 9,2 miliona (Izoteks Beograd), druga takođe od 9,2 miliona (PZP Trejs Vranje) i treća, najjeftinija od 8,3 miliona dinara (Saba Belča Preševo).

Građevinsko preduzeće „5D“ registrovano je u selu Panevlje, a osnovao ga je 1970. godine preduzetnik Dušan Ugričić.

Bavi se izgradnjom objekata u niskogradnji.

Na veb sajtu ove firme kaže se da se „oslanjaju na sopstvene resurse, stalno osavramenjuju mehanizaciju i opremu, kako bi bili konkurentni na tržištu“.

Rade izgradnju saobraćajnica, gradskih ulica, formiranje nasipa brane, parterno uređenje komunikacija u krugu fabrike i temeljnih stopa antenskih stubova.

Odluka o dodeli ugovora doneta je 6. marta ove godine, a potpisao je načelnik Gradske urpave Vranje Dušan Aritonović.

Najnovije vesti

Foto ilustracija UC Od petka skuplje cigarete »

Vranje - Nakon što je Vlada Srbije povećala akcize na cigarete za dinar i po, počele su spekulacije o tome kada će pušač...