Potencijalna podrška nemačke organizacije GIZ za vranjske Rome

Grad Vranje nalazi se među dvanaest lokalnih samouprava kvalifikovanih za drugi krug selekcije u okviru realizacije projekta "Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji".

Tim povodom u maloj sali Skupštine grada Vranja u utorak je održan sastanak predstavnika Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ sa svim relevantnim akterima i donosiocima odluka na lokalu, uz učešće gradonačelnika Vranja Slobodana Milenkovića i gradskog većnika za manjine Dejana Ivanovića.

Milenković je tom prigodom istakao da je gradsko rukovodstvo "uložilo velike napore na definisanju plana konkretnih mera i realizaciji ciljeva", kako bi doprineli lakšem i efikasnijem ostvarivanju prava i smanjenju siromaštva kod romske populacije.

- Osim postojanja Kancelarije za zaštitu ličnih i kolektivnih prava romske nacionalne manjine, nastojanja gradskog rukovodstva usmerena su na primenu održive politike i dugoročnog rešavanja problema, što je rezultovalo usvajanjem Lokalnog akcionog plana za poboljšanje položaja Roma i Romkinja - rekao je Milenković.

On je naglasio da je aktivna uloga lokalne vlasti u cilju osnaživanja romskog stanovništva u bliskoj korelaciji sa nacionalnim i međunarodnim zakonodavnim okvirima.

Predstavnik GIZ-a Robert Bu kazao je da "Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji" predstavlja novi projekat Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju i prvi koji za ciljnu grupu ima romsku nacionalnu zajednicu i druge marginalizovane grupe.

Projekat će biti sproveden u pet lokalnih samouprava, sa ukupnim fondom od 10 miliona evra i trajanjem do 2022. godine.

Ovaj projekat uz stručnu i administrativnu podršku Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture realizuje Koordinaciono telo za praćenje realizacije Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji, za period od 2016. do 2025. godine i Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ.

Najnovije vesti