Poslanici sa krajnjeg juga mesečno zarađuju kao Vučić

Narodni poslanici iz Vranja i Bujanovca, Slaviša Bulatović, Fatmir Hasani (PDD) i Nenad Mitrović (SNS) mesečno u Skupštini Srbije mogu da zarade gotovo kao predsednik republike Aleksandar Vučić, a više od predsednice parlamenta Maje Gojković.

Prema odlukama Vlade o povećanju plata u javnom sektoru i Administrativnog odbora Skupštine osnovna neto plata poslanika od 1. novembra iznosi 82.869 dinara, ali poslanici imaju pravo i na poslanički dodatak 40 odsto od plate koji će, takođe, sada biti povećan, piše Politika, a prenose Bujanovačke.

- Nije, dakle, teško izračunati da će ne samo bujanovački poslanici mesečno zarađivati i 130.000 dinara, računajući platu i dodatak, a moguće i više ako se zna da imaju pravo i na naknadu za odvojen život, besplatan parking u Beogradu kao i hranu u skupštinskom restoranu po posebnim cenama - navodi se.

Ne treba zaboraviti ni putne troškove.

TROŠKOVI DOLASKA NA SEDNICE

Služba Narodne skupštine vodi službenu evidenciju o prisustvu narodnih poslanika sednicama Narodne skupštine i njenih radnih tela. Takođe, narodni poslanici koji na sednice Narodne skupštine i njenih radnih tela dolaze sopstvenim vozilom, potpisuju izjavu kojom potvrđuju da su za dolazak na sednicu koristili sopstveno vozilo, sa navođenjem podataka o registarskom broju vozila, relaciji putovanja, broju pređenih kilometara i datumu održavanja sednice Narodne skupštine, odnosno sednice radnog tela. Na osnovu službene evidencije koju vodi Služba Narodne skupštine i potpisanih izjava narodnih poslanika, Služba Narodne skupštine – Odeljenje za budžetske, finansijsko-računovodstvene i poslove javnih nabavki, popunjava nalog za isplatu pripadajućih naknada na ime narodnog poslanika koji sadrži: ime i prezime narodnog poslanika, osnov za isplatu naknada troškova (sednica, radno telo), i ukupan iznos obračunatih naknada troškova, koji potpisuju likvidator, blagajnik i narodni poslanik, kome se vrši isplata. Poznato je da su u poslednjih dvadesetak godina poslanici sa juga prihodovali astronomske, milionske cifre za putne troškove na godišnjem nivou, jer imaju najveću kilometražu do Beograda.

Izvor: parlament.gov.rs

Aleksandar Vučić će, na drugoj strani, od 1. novembra imati mesečnu neto platu od 144.540 dinara, a predsednica Skupštine Srbije Maji Gojković 115.632 dinara, odlučio je Administrativni odbor skupštine.

Slaviša Bulatović je u avgustu 2019. godine, prema podacima koje je dostavio Agenciji za borbu protiv korupcije, prijavio neto platu od 67.000 dinara, Nenad Mitrović je 96.000 dinara, a Fatmir Hasani neto mesečni prihod od 105.000 dinara.

POSLANIČKI DODATAK

Svi narodni poslanici imaju pravo na poslanički dodatak u mesečnom paušalnom iznosu za vršenje poslaničke dužnosti u izbornoj jedinici, u visini od 40 procenata od punog iznosa plate poslanika na stalnom radu u Narodnoj skupštini. Kako se navodi na sajtu republičkog parlamenta, poslanički dodatak dosad je bio isti za sve narodne poslanike i iznosio je 30.354 dinara. Sa povećanjem zarade poslanika sada će i on biti uvećan. Članom 9. Zakona o primanjima narodnih poslanika u Narodnoj skupštini, kao i odlukom nadležnog Odbora, utvrđeno je pravo narodnog poslanika na poslanički dodatak – paušal i on iznosi 40 odsto plate narodnog poslanika na stalnom radu. U uslovima po novom Zakonu o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava - poslanički dodatak je bio umanjen od 1. decembra 2014. godine kada se obračunavao po novoj, umanjenoj plati.

Najnovije vesti