Policija: U januaru manji broj krivičnih dela nego u istom mesecu prošle godine

Stanje bezbednosti na području Policijske uprave u Vranju je stabilno, ovenjeno je u najnovijem izveštaju Policijske uprave u Vranju.

U oblasti kriminala, piše u izveštaju, "značajno je smanjen" broj krivičnih dela u odnosu na januar prošle godine.

Broj prekršaja iz oblasti Zakona o javnom redu i miru je na gotovo istom nivou kao i u januaru 2023.

"Promet putnika i vozila na graničnim prelazima prema Severnoj Makedoniji i Bugarskoj, kao i preko zajedničkih tačaka prelaza i kontrolno bezbednosnih punktova prema Autonomnoj pokrajni Kosovo i Metohija, odvijao se nesmetano.

Međunacionalni odnosi su dobri.

Oko 2.500 zahteva za lične karte

Policijska uprava u Vranju primila je 2.447 (1.683) zahteva za izdavanje ličnih karata, 1.195 (1.417) zahteva za izdavanje biometrijskih pasoša, 1.822 (1.079) zahtev za izdavanje vozačkih dozvola i izdala 1.487 (1.488) saobraćajnih dozvola.

Stanje u Kopnenoj zoni bezbednosti je povoljno - nije bilo napada niti bilo kakvih oružanih provokacija prema snagama bezbednosti koje se nalaze na ovom području.

Nije počinjen nijedan oružani napad u kojima su učestvovali migranti, niti je bilo narušavanja javnog reda i mira u većem obimu u kojima su učesnici migranti.

Policijska uprava u Vranju kao servis građana, izdavala je lična dokumenta bez bilo kakvih primedbi", piše u saopštenju.

U januaru ove godine godine registrovana su 92 krivična dela (manje nego u istom mesecu prošle godine kada ih je bilo 131).

To je smanjenje broja za 39 ili procentualno za 29,77 odsto.

Od toga 79 dela (108 - u zagradama su uporedni podaci za januar 2023) bilo je iz oblasti opšteg kriminala, 9 (19) privrednog kriminala, 4 (4) ekološkog kriminala, dok iz oblasti političkog i visokotehnološkog kriminala nije registrovano nijedno krivično delo.

Osumnjičeno je 78 (106) počinilaca krivičnih dela.

Rešenje o zadržavanju do 48 sati doneto je za 3 (10) lica, a policijsko hapšenje je preduzeto prema 6 (5) lica, navodi se.

Javni red i mir

Tokom januara registrovana su 23 prekršaja, a u istom mesecu prethodne godine 24. U strukturi prekršaja preovlađuju vređanje, činjenje nasilja, pretnja ili tuča 17 (14), nepristojno, drsko i bezobzirno ponašanje 2 (4), paljenje pirotehničkih proizvoda ili pucanje 2 (0) i vređanje službenog lica u vršenju službene dužnosti 2 (1). Kao izvršioci navedenih prekršaja u ovom mesecu registrovana su 27 (30) lica, od kojih su 7 (11) povratnici, pod dejstvom alkohola su bile 3 (5), privedene su 2 (0) i zadržana 1 (0) osoba. Najčešće vreme izvršenja prekršaja je u intervalu od 12 do 18 časova, a najčešće mesto izvršenja je na ulici. Januara ove godine je na području Policijske uprave u Vranju održano 16 (13) javnih skupova.

Kada je reč o broju krivičnih dela iz oblasti opšteg kriminala, u januaru 2024. godine manji je u odnosu na broj krivičnih dela u istom mesecu prethodne godine za 29 dela ili 26,85 procenata.

Registrovano je 79 krivičnih dela, dok je u istom mesecu predhodne godine registrovano 108.

U strukturi krivičnih dela opšteg kriminala preovlađuju dela protiv imovine 23 (38) i protiv zdravlja ljudi 19 (23), zatim protiv bezbednosti javnog saobraćaja 12 (11), protiv javnog reda i mira 7 (10), protiv braka i porodice 5 (10), protiv slobode i prava čoveka i građana 4 (5), protiv života i tela 1 (7), protiv opšte sigurnosti 2 (2) i dr.

Policijski službenici Policijske uprave u Vranju, u toku izveštajnog meseca, u 21 zapleni pronašli su i oduzeli ukupno 151,2 kilograma droge i to 151,2 kilograma marihuane, 26,8 grama kokaina, 1,63 grama hašiša i 18 komada drugih opojnih droga u vidu tableta.

Bezbednost saobraćaja

Ukupan broj saobraćajnih nezgoda je 45 (33), što je više za 12 ili 36,36 odsto. Sa nastradalim osobama registrovano je 10 (10) saobraćajnih nezgoda, kao i u istom mesecu prethodne godine. U saobraćajnim nezgodama jedna osoba je poginula, kao i istog meseca prethodne godine. Povređeno je 20 (11) osoba, za 9 više nego lanjskog januara. Faktori koji su najčešće uticali na izazivanje saobraćajnih nezgoda su propusti vozača koji se odnosi na nepravilno sagledavanje saobraćajne situacije, neprilagođena brzina uslovima i stanju puta, vozač pod uticajem alkohola, nemarna, bezobzirna i užurbana vožnja, nervozna, panična i nepridvidiva vožnja, gubitak kontrole nad vozilom i dr. Otkriveno je 2.374 (2.807) saobraćajnih prekršaja. Najčešći prekršaji su nedozvoljena brzina, nekorišćenje sigurnosnog pojasa, neuključivanje svetala, nepropisno zaustavljanje i parkiranje i dr.

Kada je reč o privrednom kriminalu, tokom januara je registrovano 9 (19) krivičnih dela iz oblasti privrednog kriminala.

Struktura krivičnih dela privrednog kriminala je 3 (2) dela zloupotrebe službenog položaja, 3 (0) iz Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, 1 (0) pronevere u obavljanju privredne delatnosti, 1 (3) zloupotrebe položaja odgovornog lica i 1 (0) nedozvoljena trgovina.

Povećan priliv migranata

Priliv migranata iz Severne Makedonije i Bugarske povećan je u odnosu na januar prošle godine. Nije bilo oružanih napada u kojima su učestvovali migranti, niti je bilo remećenja javnog reda i mira u većem obimu u kojima su učesnici bili migranti. Od strane migranata počinjeno je jedno krivično delo, a u januaru 2023. godine bila su dva. Na štetu migranata počinjeno je takođe jedno krivično delo, a u istom mesecu prethodne godine nije bilo nijednog.

Najnovije vesti