Podrška EU rekonstrukciji Centra za kulturu u Vladičinom Hanu

Rekonstrukcija Centra za kulturne delatnosti, turizam i bibliotekarstvo u Vladičinom Hanu je u toku, uz podršku Evropske unije (EU).

Radovi se sprovode s ciljem unapređenja uslova za organizovanje kulturnih događaja i manifestacija, te sprovođenje brojnih aktivnosti ove ustanove.

- Nakon rekonstrukcije, stvoriće se uslovi za realizaciju plana, da se biblioteka, koja se sada nalazi u neadekvatnom prostoru, premesti u renovirani objekat koji će pružiti značajno bolje uslove rada za zaposlene i članove i članice biblioteke.

Dodatno, stvoriće se uslovi da se u okviru biblioteke, a u skladu sa propisima koji regulišu rad biblioteka, otvori čitaonica - saopšteno je iz EU PRO.

Predviđena je kompletna zamena krovne konstrukcije, fasade i stolarije kako bi se povećala energetska efikasnost, a samim tim i uštede u troškovima održavanja objekta.

- Kroz aktivnosti usmerene na primenu principa dobrog upravljanja, koje su sastavni deo realizacije ovog projekta, urediće se način korišćenja prostorija kao i raspodela ušteđenih sredstava usled energetske efikasnosti.

Ove aktivnosti se sprovode u partnerstvu sa programom Swiss PRO koji podržava Vlada Švajcarske - navode iz EU PRO.

Ukupna vrednost projekta, koji takođe podrazumeva i manje radove na rekonstrukciji sistema grejanja i elektroinstalacija, je 167.000 evra od čega, Evropska unija preko programa EU PRO učestvuje sa blizu 144.000 evra, a preostali iznos finansira opština Vladičin Han.

Izvođač radova je preduzeće Crna Trava AD iz Leskovca, koje je izabrano u postupku javne nabavke koji je sprovela opština Vladičin Han.

Rok za završetak rekonstrukcije iznosi 120 kalendarskih dana.

EU I VLADA

Projekat rekonstrukcije objekta Centra za kulturne dealtnosti, turizam i bibliotekarstvo u Vladičinom Hanu finansira Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EU PRO. Komplementarne aktivnosti projekta koje se odnose na primenu principa dobrog upravljanja sprovode se u saradnji sa programom Swiss PRO koji podržava Vlada Švajcarske. Aktivnosti EU PRO programa koji doprinosi ravnomernijem društveno-ekonomskom razvoju Srbije, Evropska unija podržava sa ukupno 25 miliona evra. Program ima za cilj da doprinese povećanju konkurentnosti mikro i malih preduzeća, poboljšanju poslovnog okruženja i unapređenju socijalne kohezije u 99 jedinica lokalne samouprave, u dva regiona: Regionu Šumadije i zapadne Srbije i Regionu južne i istočne Srbije. Aktivnosti na terenu sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).

Najnovije vesti