Podela dezinfekcionih sredstava upravnicima zgrada u subotu

Gradski štab za vanredne situacije u Vranju obavestio je sve upravnike zgrada da sredstva za dezinfekciju objekata u stambenim jedinicama mogu preuzeti u JKP Komrad u subotu 4. aprila.

Preuzimanje će biti na adresi radne jedinice mehanizacije u Ulici Sime Pogačarevića br. 97 u Vranju (kod Šapranačkog groblja) u vremenu od 8 do 12 časova.

JKP Komrad izdaće svakom upravniku zgrade uputstvo o načinu upotrebe sredstava za dezinfekciju.

Najnovije vesti