Peta škola: Sto devedeset miliona za prelazak na grejanje drvnom bio-masom

U OŠ Svetozar Marković u Vranju u toku je realizacija projekta vrednog 190 miliona dinara, koji podrazumeva zamenu starog kotla za centralno grejanje i prelazak na novi kotao na drvnu bio-masu.

Projekat se, kao i nekoliko njih u javnom sektoru u Vranju, koji podrazumevaju zamenu starih kotlova na mazut, ugalj i lož ulje, relizuje u saradnji sa vladinom Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima, potvrdio je gradonačelnik Slobodan Milenković.

- Prelazak na kotlove sa pogonom na drvnu bio-masu je veliki projekat, pomenuo bih ovaj u OŠ Svetozar Marković koji u celokupnom iznosu finansira Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima.

Na taj način želimo da pojeftinimo grejanje u javnom sektoru i školama, ali i da poštujemo ekološke norme koje dolaze kao preporuka iz Evropske unije - kaže Milenković.

OŠ Svetozar Marković nalazi se u naselju Asambair u Vranju.

Udaljena je od centra grada 3 km.

Počela je sa radom 1983. godine.

Najnovije vesti