PEDESET MILIONA za sport

Grad Vranje izdvojiće 50 miliona dinara vlastitih budžetskih sredstava za realizaciju programa u oblasti sporta, odlučilo je Gradsko veće.

Komisija za izbor i ocenu programa u oblasti sporta ocenjivala je kvaliteta godišnjih programa, uključujući i finansijske planove i programe sportskih klubova i organizacija u skladu sa kriterijumima utvrđenim pravilnikom o finansiranju.

Na sednici u ponedeljak, Gradsko veće donelo je odluku o dodeli sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti društvenog i humanitarnog rada u 2018. godini u iznosu od 8,3 miliona dinara.

Usvojena su i Rešenja o postavljanju sirena za javno uzbunjivanje na više objekata u Vranju i Vranjskoj Banji, kao i Pravilnik o postupku i načinu rešavanja zahteva građana za naknadu štete nastale usled ujeda napuštenih pasa na teritoriji Grada Vranja.

Najnovije vesti