Ovo su predloženi studenti za nagrade Grada Vranja (SPISAK)

Komisija za prijem, pregled i sastavljanje rang liste prispelih prijava učesnika konkursa za nagradu uspešnim studentima, imenovana od strane Gradskog veća grada Vranja, na osnovu Odluke o nagrađivanju učenika i studenata i novčanoj pomoći učenicima prvog razreda osnovnih škola na teritoriji grada Vranja („Službeni glasnik grada Vranja“, 27/2017), Pravilnika o uslovima, kriterijumima, načinu bodovanja i postupku za dodelu nagrada uspešnim studentima („Službeni glasnik grada Vranja“, broj: 30/2017) i Javnog poziva za dodelu nagrada uspešnim studentima na teritoriji grada Vranja, objavljenog na zvaničnom sajtu grada Vranja, 8. oktobra ove godine, sačinila je spisak koji možete pogledati OVDE.

Na osnovu člana 11. Pravilnika o uslovima, kriterijumima, načinu bodovanja i postupku za dodelu nagrada uspešnim studentima, a u skladu sa članom 15. Odluke o nagrađivanju učenika i studenata i novčanoj pomoći učenicima prvog razreda osnovnih škola na teritoriji grada Vranja, Komisija nije razmatrala nepotpune prijave učesnika Konkursa.

Na Predlog rang liste za dodelu nagrada uspešnim studentima sa teritorije grada Vranja, može se uložiti prigovor u pisanoj formi Gradskom veću grada Vranja, u roku od 8 dana od dana objavljivanja predloga rang liste na zvaničnom sajtu grada Vranja.

Prigovor iz stava 1. ovog člana podnosi se lično preko pisarnice Gradske uprave grada Vranja ili poštom na adresu: Ulica kralja Milana, broj: 1, Gradsko veće grada Vranja, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prigovor na Predlog rang liste za dodelu nagrada uspešnim studentima sa teritorije grada Vranja.“

Nakon odlučivanja po prigovorima, odnosno nakon isteka roka za podnošenje prigovora ukoliko nisu podneti, Komisija utvrđuje predlog konačne rang liste i dostavlja Gradskom veću grada Vranja na dalji postupak i usvajanje.

Najnovije vesti