Ovo su novi članovi Gradskog veća grada Vranja FOTO

Na Konstitutivnoj sednici Skupštine grada Vranja u ponedeljak su izabrani novi članovi Gradskog veća. Veće u novom sazivu ima 9 članova. Resori koje će pokrivati novi članovi veća nisu još određeni, a biće razvrstani prema novom pravilniku na prvoj sednici Gradskog veća. Pogledajte u nastavku ko je sve ušao u sastav najvišeg izvršnog organa lokalne vlasti.

Izabela Savić, diplomirani ekonomista

Rođena je u Skoplju 1967. godine, gde je završila osnovnu i srednju školu, a potom i diplomirala na Ekonomskom fakultetu. Od 1996. do 2005. godine, radila je u Holding kompaniji Jumko, a od 2005. do 2008. godine, obavljala je funkciju direktora Javne ustanove Turistička organizacija grada Vranja. U svojoj radnoj karijeri obavljala je poslove rukovodioca marketinga, stručnog saradnika za razvoj marketinga. Trenutno radi u Javnoj ustanovi Narodni muzej Vranje. Udata, majka jednog deteta.

Slavoljub Stojmenović, diplomirani inženjer arhitekture

Rođen je u Vranju, 1982. godine, gde je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Građevinsko - arhitektonskom fakultetu u Nišu, gde je stekao zvanje diplomirani inženjer arhitekture. Stručno usavršavanje nastavio je u Rusiji, na državnom univerzitetu BGTU im VG ŠUHOVA. U periodu od 2016. do 2020. godine obavljao je funkciju pomoćnika gradonačelnika za resor urbanistički, imovinsko pravni, komunalni i inspekcijski poslovi. Dobitnik je priznanja „Zlatni vitez“. Govori engleski i ruski jezik. Oženjen, otac dvoje dece.

Dr Aleksandar Stajić, doktor stomatologije

Rođen je 1975. u Vranju. Završio je osnovnu školu i Gimnaziju Bora Stanković u Vranju, a Medicinski fakultet, Odsek stomatologije u Nišu. U periodu od 2006. do 2012. godine radio je u svojoj stomatološkoj ordinaciji. U periodu od 2012. do 2016. godine obavljao je funkciju člana Gradskog veća za resor zdravstvo, dečja zaštita i boračko invalidska pitanja, a u periodu od 2016. do 2020. godine obavljao je funkciju pomoćnika gradonačelnika, za primarnu zaštitu i javno zdravlje. Oženjen, otac dvoje dece.

Nebojša Stamenković, diplomirani ing. poljoprivrede

Rođen je 1977. godine u Vranju, gde je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu. U periodu od 2011. do 2012. godine radio je u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Vranju, na mestu asistenta – savetnika, a u periodu od 2018. do 2020. godine, bio je član Gradskog veća za resor poljoprivreda i agroekonomija i razvoj sela. Oženjen, otac dvoje dece.

Nenad Đorđević, profesor fizičke kulture

Rođen je u Vranju 1972. godine, gde je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Fakultetu za fizičku kulturu u Beogradu. 2012. godine upisao je doktorske studije na fakultetu sporta i fizičke kulture u Nišu. Od 2001. godine, zaposlen je u Predškolskoj ustanovi Naše dete u Vranju, a u periodu od 2016. do 2020. godine obavljao je funkciju člana Gradskog veća za resor sport i omladina. Oženjen, otac troje dece.

Danijela Milosavljević, diplomirana pravnica

Rođena je 1970. godine u Vranju gde je završila osnovnu i srednju školu, a 1997. diplomirala na Pravnom fakultetu u Beogradu. U periodu od 2005. do 2007. godine radila je u Domu za decu i omladinu „Olivera Verica Đorđević“, a zatim u Javnoj ustavnovi Centar za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite. U periodu od 20016. do 2020. bila je član Gradskog veća za resor socijalna pitanja i lokalna samouprava. Udata, majka dvoje dece.

Bojan Kostić, diplomirani ekonomista

Rođen je 1986. godine u Vranju gde je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Nišu, a od 2011. godine radi u Službi budžeta grada Vranja, na poslovima planiranja i izrade budžeta. Poseduje sertifikat za finansijsko upravljanje i kontrolu u javnom sektoru i sertifikat Svetske banke za opštinske finansije. U periodu od 2018. do 2020. godine bio je član Gradskog veća za resor budžet i finansije. Oženjen, otac dvoje dece.

Dejan Ivanović, profesor fizičke kulture

Dejan Ivanović, rođen je 30. juna 1972. godine u Vranju gde je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Fakultetu za fizičku kulturu u Prištini, a master studije iz oblasti ekonomije završio je 2011. godine. Svoju radnu karijeru posvetio je sportu. Od 2003. godine bio je predsednik Fudbalskog saveza grada Vranja. U periodu od 2008. do 2012. godine obavljao je funkciju člana Gradskog veća za resor sport i omladina, a u periodu od 2018. do 2020. godine bio je član Gradskog veća za resor nacionalne manjine i romska pitanja. Oženjen, otac dvoje dece.

Nebojša Zupančić, ekonomista

Nebojša Zupančić, rođen je 1969. godine u Vranju, gde je završio osnovnu školu, a srednju poljoprivrednu školu završio je u Surdulici. Diplomirao je na Višoj ekonomskoj školi u Beogradu 2000. godine. Od 1994. godini bio je zaposlen u Saveznoj upravi carine, a kasnije u Ministarstvu finansija. U periodu od 2012. do 2016. bio je član Gradskog veća za resor preduzetništvo, turizam i ugostiteljstvo, a u periodu od 2018. do 2020. godine član Gradskog veća za resor privreda, ekonomija i preduzetništvo. Oženjen, otac dvoje dece.

Jelena Pejković, diplomirani pravnik

Jelena Pejković rođena je 1981. godine u Vranju, gde je završila osnovnu i srednju školu, a zatim Pravni fakultet u Prištini. Pripravnički staž odradila je u advokatskoj kancelariji u Vranju, a od 2012. godine zaposlena je u Gradskoj upravi, najpre kao zamenik Sekretara Gradskog veća, a zatim kao viši saradnik Sekretarijata za urbanizam i imovinsko-pravne poslove. Udata, majka dvoje dece.

Najnovije vesti