Ovi ljudi predloženi su za sastav saveta i komisija Skupštine grada Vranja

Dopunom dnevnog reda za sednicu Skupštine grada Vranja, u planiranu raspravu za sredu 6. marta uvršten je pretres Odluke o obrazovanju stalnih radnih tela Skupštine grada Vranja, odnosno saveta i komisija.

Članovi stalnih radnih tela se imenuju iz reda odbornika i građana, osim za Komisiju za rodnu ravnopravnost (isključivo odbornici).

Stalna radna tela moraju održavati odbornički sastav gradskog parlamenta, a jedan odbornik može biti član najviše dva stalna radna tela.

Kandidate za članove stalnih radnih tela, koji treba da budu imenovani u sredu, predložile su odborničke grupe, srazmerno broju odbornika koje imaju u skupštini, u odnosu na ukupan broj članova stalnih radnih tela.

Prema lokalnim propisma, članovi stalnih radnih tela – saveta i komisija Skupštine grada Vranja imenuju se na period od četiri godine, odnosno za mandatni period skupštine.

Kada ovo rešenje bude usvojeno na skupštini i stupi na snagu, prestaće da važi prethodno Rešenje o imenovanju članova stalnih radnih tela – saveta i komisija skupštine grada (br. 02-90/2020-10) od 7. septembra 2020. godine.

U nastavklu pogledajte predložene kandidate za stalna radna tela.

Predloženi kandidati za stalne radne grupe

Savet za budžet i finansije

1. Igor Ilić, iz reda odbornika, Aleksandar Vučić-Vranje ne sme dastane
2. Dalibor Tasić, iz reda građana, Aleksandar Vučić-Vranje ne sme da stane
3. Dragana Dimitrijević, iz reda građana, Aleksandar Vučić-Vranje ne sme da stane
4. Marina Nastasović, iz reda građana, Aleksandar Vučić-Vranje ne smeda stane
5. Velibor Antonijević, iz reda odbornika, Aleksandar Vučić-Vranje ne sme da stane
6. Miroslav Dejković, iz reda građana, SPS-Ivica Dačić
7. Goran Spirić, iz reda građana, SPS-Ivica Dačić
8. Igor Jaćimović, iz reda građana, Za naš Grad
9. Srđan Jovanović, iz reda građana, Hrabro za Vranje

Savet za urbanizam i komunalno – stambene delatnosti

1. Goran Micić iz Vranja, iz reda odbornika, Aleksandar Vučić-Vranje ne sme da stane
2. Dušan Antić iz Vranja, iz reda građana, Aleksandar Vučić-Vranje ne sme da stane
3. Nenad Jovanović iz Vranja, iz reda građana, Aleksandar Vučić-Vranje ne sme da stane
4. Nikola Dimitrijević iz Vranja, iz reda građana, Aleksandar Vučić-Vranje ne sme da stane
5. Goran Petrović iz Vranja, iz reda građana, Aleksandar Vučić-Vranje ne sme da stane
6. Vladimir Simonović iz Vranja, iz reda građana, Aleksandar Vučić-Vranje ne sme da stane
7. Dušan Đedović iz Vranja, iz reda građana, SPS-Ivica Dačić
8. Stefan Stanković iz Vranja, iz reda odbornika, SPS-Ivica Dačić
9. Jana Trajković Bogdanov iz Vranja, iz reda građana, Za naš Grad

Savet za zaštitu životne sredine

1. Jelica Đorđević iz Vranja, iz reda odbornika, Aleksandar Vučić-Vranje ne sme da stane
2. Nela Cvetković iz Vranja, iz reda građana, Aleksandar Vučić-Vranje ne sme da stane
3. Slađana Mirković iz Vranja, iz reda građana, Aleksandar Vučić-Vranje ne sme da stane
4. Milan Markić iz Vranja, iz reda građana, Aleksandar Vučić-Vranje ne sme da stane
5. Nikola Mladenović iz Vranja, iz reda građana, Aleksandar Vučić-Vranje ne sme da stane
6. Dijana Mihajlović iz Vranja, iz reda građana, Aleksandar Vučić-Vranje ne sme da stane
7. Danijel Vasiljević iz Vranja, iz reda građana, SPS-Ivica Dačić
8. Đorđe Dimčić iz Vranja, iz reda odbornika, za Naš Grad
9. Dragan Antić iz Vranja, iz reda odbornika, Hrabro za Vranje

Savet za ekonomski razvoj, privredu i saobraćaj

1. Goran Živković, iz reda odborika, Aleksandar Vučić-Vranje ne sme da stane
2. Branislav Stojković, iz reda građana, Aleksandar Vučić-Vranje ne sme da stane
3. Miloš Trajković, iz reda odbornika, Aleksadnar Vučić-Vranje ne sme da stane
4. Dejan Stanojević, iz reda građana, Aleksandar Vučić-Vranje ne sme da stane
5. Zoran Dimitrijević, iz reda građana, Aleksandar Vučić-Vranje ne sme da stane
6. Slađan Kitanović, iz reda građana, Aleksandar Vučić-Vranje ne sme da stane
7. Miomir Nikolić, iz reda građana, SPS-Ivica Dačić
8. Aleksandar Stanojković, iz reda građana, Za naš Grad
9. Dragoljub Stevanović, iz reda građana, Hrabo za Vranje

Savet za mesne zajednice, poljoprivredu i razvoj sela

1. Goran Simonović, iz reda odbornika, Aleksandar Vučić-Vranje ne sme da stane
2. Marijela Popović, iz reda građana, Aleksandar Vučić-Vranje ne sme da stane
3. Aleksandar Đorđević, iz reda građana, Aleksandar Vučić-Vranje ne sme da stane
4. Srđan Kostić, iz reda građana, Aleksandar Vučić-Vranje ne sme da stane
5. Marija Janjić, iz reda građana, Aleksandar Vučić-Vranje ne sme da stane
6. Nebojša Mladenović, iz reda građana, Aleksandar Vučić-Vranje ne sme da stane
7. Dejan Stojković, iz reda građana, SPS-Ivica Dačić
8. Jugoslav Stanojković, iz reda građana, Za naš Grad
9. Saša Tomić, iz reda građana, Hrabro za Vranje

Savet za obrazovanje, kulturu, fizičku kulturu, informisanje, sport i odnose sa verskim zajednicama


1. Jasmina Veljković, iz reda odbornika, Aleksandar Vučić-Vranje ne sme da stane
2. Godana Jovanović, iz reda građana, Aleksandar Vučić-Vranje ne sme da stane
3. Ristić Marko, iz reda građana, Aleksandar Vučić-Vranje ne sme da stane
4. Srđan Spasić, iz reda građana, Aleksandar Vučić-Vranje ne sme da stane
5. Siniša Stojković, iz reda građana, Aleksandar Vučić-Vranje ne sme da stane
6. Miloš Stevanović, iz reda građana, SPS-Ivica Dačić
7. Katarina Stamenković, iz reda građana, SPS-Ivica Dačić
8. Mira Ristić, iz reda građana, Za naš Grad
9. Srđan Nikolić, iz reda građana, Hrabro za Vranje

Savet za zdravstvo, socijalnu, dečiju zaštitu, boračka i invalidska pitanja

1. Slađana Stošić, iz reda odbornika, Aleksandar Vučić-Vranje ne sme da stane
2. Saša Trajković, iz reda odbornika, Aleksandar Vučić-Vranje ne sme da stane
3. Nenad Milenković, iz reda odbornika, Aleksandar Vučić-Vranje ne sme da stane
4. Jadranka Stojanović, iz reda građana, Aleksandar Vučić-Vranje ne sme da stane
5. Marina Aleksanrov, iz reda građana, Aleksandar Vučić-Vranje ne sme da stane
6. Marijana Vlahović, iz reda građana, Alekdsandar Vučić-Vranje ne sme da stane
7. Dr Nenad Mladenović, iz reda građana, SPS-Ivica Dačić
8. Snežana Tasić, iz reda odbornika, Za naš Grad
9. Goran Tasić, iz reda građana, Hrabro za Vranje

Komisija za propise i upravu

1. Nataša Ilić, iz reda odbornika, Aleksandar Vučić-Vranje ne sme da stane
2. Dragan Mihajlović, iz reda odbornika, Aleksandar Vučić-Vranje ne sme da stane
3. Jelena Pejković, iz reda građana, Aleksandar Vučić-Vranje ne sme da stane
4. Andrijana Krstić, iz reda građana, Aleksandar Vučić-Vranje ne sme da stane
5. Bojana Nakić, iz reda građana, Aleksandar Vučić-Vranje ne sme da stane
6. Ivica Antić, iz reda građana, Aleksandar Vučić-Vranje ne sme da stane
7. Predrag Janjić, iz reda građana, SPS-Ivica Dačić
8. Dragan Kitanović, iz reda građana, Za naš Grad
9. Igor Zlatković, iz reda odbornika, Hrabro za Vranje

Komisija za spomenike, nazive ulica, i očuvanje kulturno istorijskih i tradicionalnih vrednosti grada

1. Dragan Mihajlović iz reda odbornika, Aleksandar Vučić-Vranje ne sme da stane
2. Zorica Jović, iz reda odbornika, Aleksandar Vučić-Vranje ne sme da stane
3. Branka Janačković, iz reda građana, Aleksandar Vučić-Vranje ne sme da stane
4. Olivera Đorđević, iz reda građana, Aleksandar Vučić-Vranje ne sme da stane
5. Nikola Stošić, iz reda građana, Aleksandar Vučić-Vranje ne sme da stane
6. Dragana Stanisavljević, iz reda građana, Aleksandar Vučić-Vranje ne sme da stane
7. Nenad Stojiljković, iz reda građana, SPS-Ivica Dačić
8. Miodrag Ilić, iz reda građana, Za Naš Grad
9. Bojan Ristić, iz reda građana, Hrabro za Vranje

Komisija za saradnju sa jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inostranstvu

1. Aleksandar Božinovski iz Vranja, iz reda odbornika, kao samostalni odbornik - Bratstvo i jedinstvo
2. Maja Đorđević iz Vranja, iz reda odbornika, odbornička grupa Aleksandar Vučić-Vranje ne sme da stane
3. Nataša Anđelković iz Vranja, iz reda građana, odbornička grupa Aleksandar Vučić-Vranje ne sme da stane
4. Tanja Ivanović iz Vranja, iz reda građana, odbornička grupa Aleksandar Vučić-Vranje ne sme da stane
5. Nikola Stojanović iz Vranja, iz reda građana, odbornička grupa Aleksandar Vučić-Vranje ne sme da stane
6. Jovan Nisić iz Vranja, iz reda građana, odbornička grupa Aleksandar Vučić-Vranje ne sme da stane
7. Dragana Ristić iz Vranja, iz reda građana
8. Branko Petrović iz Vranja, iz reda odbornika, odbornička grupa SPS-Ivica Dačić
9. Marija Stevanović iz Vranja, iz reda građana, odbornička grupa Za naš Grad

Komisija za predstavke i predloge

1. Nataša Ilić, iz reda odbornika, Aleksandar Vučić-Vranje ne sme da stane
2. Srđan Jović, iz reda građana, Aleksandar Vučić-Vranje ne sme da stane
3. Gordana Cvetković, iz reda odbornika, Aleksandar Vučić-Vranje ne sme da stane
4. Siniša Kostadinović, iz reda građana, Aleksandar Vučić-Vranje ne sme da stane
5. Suzana Mitić, iz reda građana, Aleksandar Vučić-Vranje ne sme da stane
6. Bojana Stamenković, iz reda građana, Aleksandar Vučić-Vranje ne sme da stane
7. Aleksandar Stojanović, iz reda građana, SPS-Ivica Dačić
8. Veljko Ilić, iz reda građana, Za naš Grad
9. Vladimir Trajković, iz reda građana, Hrabro za Vranje

Komisija za rodnu ravnopravnost

1. Zorica Jović, iz reda odbornika, Aleksandar Vučić-Vranje ne sme da stane
2. Vesna Bošković Stevanović, iz reda odbornika, Aleksandar Vučić- Vranje ne sme da stane
3. Aleksandra Ljubić, iz reda odbornika, Aleksandar Vučić-Vranje ne sme da stane
4. Saša Trajković, iz reda odbornika, Aleksandar Vučić-Vranje ne sme da stane
5. Nikola Stojanović, iz reda odbornika, Alekdanar Vučić-Vranje ne sme da stane
6. Milica Krstić, iz reda odbornika, Aleksandar Vučić-Vranje ne sme da stane
7. Slavica Stanojević, iz reda odbornika, Odbornička grupa Ivica Dačić-premijer Srbije
8. Rosa Drmonjić, iz reda odbornika, Za naš Grad
9. Dragana Đorđević, iz reda odbornika, Hrabro za Vranje

Najnovije vesti